Aanmeldprocedure

Wanneer u lid wilt worden van ONDO, vult u eerst een aanmeldingsformulier in. U kunt kiezen uit drie ledencategorieën:

  • Voetbal – algemeen veld: U kiest voor deze categorie als u spelend lid wilt worden;
  • Vereniging: U kiest voor deze categorie als u verenigingslid van SV ONDO wilt worden en onze vereniging en leden jaarlijks wilt ondersteunen met een kleine bijdrage.
  • Niet-spelend: U kiest voor deze categorie indien u uitsluitend als vrijwilliger aan onze vereniging verbonden wilt zijn.

Het is verstandig om voor aanmelden eerst het begeleidende schrijven te downloaden. Daarin leest u precies hoe de aan- en afmeldprocedure werkt, de hoogte van de contributie en het doorgeven van eventuele wijzigingen. U vindt dit begeleidend schrijven door hier te klikken.
Het digitale aanmeldformulier vindt u op deze website. Wegens technische redenen is het voor ons niet mogelijk (verplichte) velden in het formulier aan te passen naar ledencategorie (mocht de link niet werken, kopieer deze dan in je browser of vind onze club via www.KNVB.nl): https://www.knvb.nl/ontdek-voetbal/inschrijven/BBJG62E
We heten je alvast van harte welkom bij SV ONDO.
Overige wijzigingen kunnen via secretaris@ondo.nl doorgegeven worden. Op het lidmaatschap is de privacyverklaring van SV ONDO van toepassing.