Algemene info

VERENIGINGSGEGEVENS
Sportvereniging Ondo
Heusden gemeente Asten, Noord-Brabant, Nederland.
Opgericht: 20 augustus 1962
Koninklijk goedgekeurd 5 juni 1963.
KNVB licentienummer: BB-JG-62E.
Tenue;
H: Geel
B: Rood
K: Rood.

Accomodatie:
Sportpark “De Heikamp”
Slobeendweg 6
5725 BJ Heusden gemeente Asten
0493-693000
info@ondo.nl

Correspondentieadres: 
Haakske 16 5721RC Asten. 

Voorzitter Daniël van Schijndel 06-30797680 voorzitter@ondo.nl
Secretaris + Ledenadmin. W. Beelen 0493-843055 secretaris@ondo.nl
Technische Commissie C. van Bussel 06-24490106 carloondo@hotmail.nl
Penningmeester  T. Haasen 06-18912886 penningmeester@ondo.nl
Sponsoring en PR T. Klein Zieverink 06-38384887 sponsoring@ondo.nl
Wedstrijd Secr. Senioren + KNVB* C. van Bussel (tijdelijk) 06-24490106 carloondo@hotmail.nl
Wedstrijd Secr. Jeugd Tijn Aarts 06-26331112 jeugdsecretariaatondo@hotmail.com
Toernooien G. Hoefnagels 06-34090556 toernooien@ondo.nl

 *De functie van wedstrijdsecretaris wordt tijdelijk waargenomen door Carlo van Bussel totdat deze functie vervuld is. Ben of ken jij onze nieuwe wedstrijdsecretaris? Dan kun je contact opnemen met Daniël van Schijndel of Carlo van Bussel via bovenstaande telefoonnummers. 

DOELSTELLING:
De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de sport in de meest ruime zin des woord. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen van beroepssport. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Wedstrijden te doen houden; 
  • Oefening van de leden en aspirant-leden te verzorgen; 
  • Het aanwenden van andere wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

LEDEN:
Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de 16 jarige leeftijd hebben bereikt en de sport actief beoefenen of beoefend hebben. Zij die de sport als beroep uitoefenen, kunnen geen lid zijn.
Aspirant-leden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch niet de 16 jarige leeftijd hebben bereikt.
Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de A.L.V. vast te stellen minimum bijdrage.

De statuten liggen voor leden op afspraak ter inzage bij onze vereniging en kunnen schriftelijk worden opgevraagd bij de secretaris van onze vereniging.