‘Sportverenigingen in Nederland hebben steeds meer moeite voldoende vrijwilligers te vinden, vooral in het amateurvoetbal. De druk ligt nu vaak bij een kleine groep.’ 
NRC 8-3-2017

Ook ONDO begint dit te merken. Met het oog op de toekomst moeten dan ook op zoek naar oplossingen. We kunnen de contributie met 300% verhogen om krachten in te huren en werkzaamheden uit te besteden. Maar we willen proberen om dit in eerste instantie met alle leden op een leuke manier op te pakken.

Vorig seizoen hebben we geprobeerd om geld in te zamelen door delen van het veld te verkopen en hiermee ook de toekomst van het kunstgrasveld te waarborgen. Deze crowdfunding actie gaan we nu een nieuw leven inblazen:

CLUBFUNDING

Het doel is dat ieder team een actie of evenement te organiseert om geld in te zamelen.

Een mooi voorbeeld is de groentepakket actie die door de D- en E-jeugd al vele jaren op rij een succes is. Deze actie is de laatste keer ondersteunt door de A-jeugd dmv het bezorgen van de pakketten. Maar denk ook aan het verkopen van bijvoorbeeld merchandise, extern vrijwilligerswerk verrichten waarbij het uurloon ten goede komt aan de vereniging of het organiseren van een evenement zoals een Super Sunday. Dit brengt extra geld in het laatje maar zorgt ook voor een levendige club.

In seizoen 2019-2020 heeft elk senioren elftal iets georganiseerd op een Super Sunday.