Geen alcohol in de kantine van ONDO, onder de 18 jaar

Als vereniging houden we ons aan de leeftijdsgrens voor alcohol van 18 jaar. Wij schenken dus geen alcohol aan leden en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers kunnen bij twijfel vragen naar een ID-bewijs. Ook schenken wij geen alcohol aan leden en bezoekers boven de 18 jaar als we het vermoeden hebben dat de alcohol wordt doorgegeven aan een jongere onder de 18 jaar.

De gemeente controleert of onze vereniging zich aan de wet houdt. We kunnen een boete krijgen als wij toch alcohol verkopen aan leden en bezoekers onder de 18 jaar. Ook kunnen jongeren onder de 18 jaar die op het terrein of in het gebouw alcohol bij zich hebben een boete krijgen. Als vereniging riskeren we een boete van € 1.360,- bij een eerste overtreding of uiteindelijk zelfs een tijdelijke sluiting van onze kantine.

Het is de verantwoordelijkheid voor ons als vereniging om hier op een juiste manier mee om te gaan. Wij doen dan ook een beroep op al onze leden/ouders/betrokkenen. Indien wordt geconstateerd dat er alcohol wordt geschonken aan personen onder de 18 jaar of wanneer iemand onder de 18 jaar alcohol drinkt zonder dit zelf te kopen moet dit gemeld worden bij de kantinemedewerkers.

Natuurlijk is dit lastig. Vooral ‘s zomers wanneer het terras vol zit en er weinig toezicht is vanaf de bar. Juist in deze situatie willen wij vragen om elkaar hierin te ondersteunen en te helpen.

De boetes zijn stevig en zonde indien we dit als vereniging zouden moeten betalen…

Tot slot willen wij benadrukken geen alcohol te gebruiken in het verkeer: regel een BOB of bestel een non-alcoholische drank! In de kantine zijn verschillende 0,0% producten te verkrijgen.