Geen nieuwjaarsreceptie in 2022

Het bestuur heeft onlangs het besluit genomen om geen nieuwjaarsreceptie te organiseren in 2022. Het bestuur betreurt dit, maar ziet geen mogelijkheden in de huidige Corona-maatregelen om de receptie op een gezonde en veilige manier te organiseren. De verwachting van velen is dat de regels omtrent 1,5 meter en het max. aantal bezoekers in stand blijven de komende periode. Bovendien nodigen we voor een nieuwjaarsreceptie vaak ook de familie en vrienden van jubilarissen uit. De jaarlijks hoge opkomst gepaard met de gasten die voor de jubilarissen komen maakt het een uitdaging om de 1,5 meter afstand te bewaren.

Op de nieuwjaarsreceptie zou in 2022 ook worden stilgestaan bij het 60-jarig jubileum. Het bestuur zoekt momenteel naar andere mogelijkheden om een tipje van de sluier te lichten inzake de feestelijkheden die in 2022 (indien de Coronamaatregelen het toelaten) zullen worden georganiseerd. Een speciale Jubileumcommissie is hiervoor onlangs van start gegaan.