Heusden is weer enkele hulpverleners rijker!

Maar liefst 28 personen voelden zich geroepen om deel te nemen aan de reanimatiecursus. Deze werd op 18 mei georganiseerd in de kantine van SV ONDO.

Het eerste uur bestond uit theorie en daarna ging de groep naar buiten, om in de praktijk te oefenen. Zo werden alle stappen bij een reanimatie doorlopen; zoals het herkennen van een hartstilstand, de volgorde van handelen, borstcompressies geven en beademen. Vervolgens kwam ook de AED er aan te pas, om mee te oefenen.

Na een zeer leerzame avond heeft iedereen zijn diploma behaald. Hopelijk heeft niemand het nodig, maar het is altijd fijn om te weten wat te doen, in zo’n situatie.

De cursus werd gegeven door Henny Verdonschot en consorten van Heart Safe Regio. Op hun website heartsaferegio.nl kun je bijv. de plekken zien waar de AED’s in de regio hangen.

En mocht je nu toch denken; dit had ik ook willen doen. Dan kun je altijd even contact opnemen met Henny (zie gegevens op de site).