Jubileumjaar 2022: zestig jaar ONDO!

Op de jaarvergadering van 12-11 jl. werd door het bestuur ook aangekondigd dat in het jaar 2022 er diverse activiteiten zullen worden georganiseerd in het kader van zestig jaar ONDO.Een geweldige mijlpaal die met de hele vereniging en alle leden zal worden gevierd. Het bestuur heeft de wens uitgesproken om, hoewel de Coronacrisis nu nog veel impact heeft, wel door te gaan met het organiseren van deze activiteiten. Afhankelijk van welke regels er volgend jaar zullen gelden op dat moment betreffende de Coronabestrijding zal dan ook een keuze worden gemaakt over het wel of niet doorgaan van een bepaalde activiteit of wellicht in aangepaste vorm.

De eerste voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Zo komt in december de werkgroep jubileum voor het eerst bij elkaar. Het bestuur is blij dat er een aantal ONDO’ers al bereid zijn gevonden om het jubileumjaar mee vorm te gaan geven, maar roept ook andere leden op om zich aan te melden voor deze werkgroep. Geïnteresseerden kunnen een berichtje sturen naar secretaris@ondo.nl.

ONDO is in augustus 1962 opgericht, maar de festiviteiten zullen komend jaar met name plaatsvinden in het weekend van 16, 17 en 18 september. Dit omdat de zomervakantie voor basis en middelbaar onderwijs 2022 (voor de regio zuid) betrekkelijk laat eindigt, en we zoveel mogelijk leden uiteraard de kans willen geven het feestweekend mee te maken. Reserveer deze dagen dus alvast in uw agenda voor het komende jaar!