Voetbal is er voor iedereen en voetbal is van iedereen. Dat maakt voetbal bij uitstek geschikt om mensen te verbinden, jong en oud, zwart en wit, arm en rijk. Daarmee heeft voetbal een bijzondere maatschappelijke functie. Als voetbalvereniging dragen we daarmee bij aan de leefbaarheid in Heusden en Asten.

Ons sportpark en de accommodatie zijn een ontmoetingspunt voor mensen met een gedeelde passie. Hoezeer die mensen ook van elkaar verschillen, aan voetbal beleven we allemaal plezier. ONDO is een zeer actieve club met hart voor Heusden. Bestuur en vrijwilligers zetten hun kwaliteiten niet alleen in voor de eigen club(leden), maar ook voor de samenleving. ONDO vervult daarmee een bredere maatschappelijke functie. Om dit gedachtegoed te bevestigen is ONDO op diverse fronten maatschappelijk actief.

 • Stageplaatsen
  Het is mogelijk om bij ONDO stage te lopen. Zo doen we dit o.a. met het aanbieden van stageplaatsen voor studenten van sportopleidingen. (Onder andere CIOS, SUMMA en Fontys Sporthogeschool), maar ook met het aanbieden van maatschappelijke stages voor leerlingen van VMBO, Havo en VWO. Meer weten hierover? Neem gerust contact met ons op!
 • Arbeid(re)integratie
  Samen met diverse organisaties worden werkzaamheden aangeboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnenkort volgt hier meer informatie over.
 • Aanbod van activiteiten en accommodatie
  Onze sportaccommodatie aanbieden als ontmoetingsplek voor activiteiten met maatschappelijke impact, zoals cursussen (AED, EHBO);
 • ONDO als partner in het Lokaal Sociaal Netwerk Asten
  ONDO is partner in het Lokaal Sociaal Netwerk Asten. Hier vindt samenwerking plaats tussen diverse partners die actief zijn op het gebied van onder andere jeugdbeleid, werk en inkomen en gezondheidsbeleid.
 • ONDO als mede-initiatiefnemer van het Lokale Sportakkoord Asten
  Er zijn kansen om het sporten en bewegen in Asten te bevorderen! Via een landelijk initiatief stellen het Ministerie van VWS, NOC/NSF en VSG de komende jaren jaarlijks € 11.750 ter beschikking. Deze financiële middelen zijn nu beschikbaar omdat er een lokaal Sportakkoord is gesloten. ONDO heeft dit akkoord ondertekend. In een Lokaal Sportakkoord maken Astense belanghebbenden (bv. sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente) samen afspraken over hoe zij met elkaar deze sport- en beweegbevordering in Asten kunnen realiseren.
 • ONDO is vertegenwoordigd in de Sportraad van Asten
  De Sportraad Asten is een onafhankelijk adviesorgaan dat in 2020 in het leven is geroepen om gevraagd en ongevraagd de gemeente Asten te adviseren over de hoofdlijnen van het sportbeleid in Asten. Het doel van de Sportraad is er op gericht om zoveel mogelijk Astenaren aan het bewegen te krijgen. Namens ONDO is Daniël van Schijndel lid van deze sportraad die ieder kwartaal bij elkaar komt.
 • ONDO steunt maatschappelijk initiatief ’t Clockhuys
  Als ONDO zijn we al een aantal jaren Vriend van t’ Clockhuys, een woonzorgvoorziening voor mensen met een lichte verstandelijke beperking, die in staat zijn om met begeleiding zelfstandig te wonen. Een aantal ONDO’ers zijn woonachtig in het huis, dat te vinden is in het centrum van Asten. Wij dragen dit initiatief een warm hart toe. Meer weten? Bekijk de website van t’ Clockhuys: https://tclockhuysasten.nl/