ONDO doet mee aan De Groene Club

Als eerste voetbalclub in Asten doet ONDO mee aan het initiatief De Groene Club. Een landelijk initiatief vanuit de KNVB en het kabinet om duurzame maatregelen bij sportverenigingen te bevorderen. De Groene Club is een breed initiatief van de KNVB, KNHB en KNLTB en in samenwerking met Rijksoverheid en de provincies om sportaccommodaties te verduurzamen. De sportbonden staan voor sterke clubs die financieel gezond zijn. Het nemen van duurzame maatregelen die leiden tot het verlagen van de energierekening draagt daaraan bij. Energie is namelijk één van de grootste kostenposten voor een club. De KNVB, KNHB en KNLTB hebben de ambitie om ervoor te zorgen dat binnen drie jaar minimaal driehonderd clubs beschikken over een duurzame accommodatie. Uit de energiescan bleek dat ONDO een van de meer duurzaamste clubgebouwen uit de regio heeft.

Voorzitter Daniël van Schijndel: “Door deel te nemen aan het initiatief hopen we op termijn kosten te besparen op de energierekening. Bij onze club zijn in het verleden al een aantal maatregelen genomen zoals LED-verlichting en zonnepanelen,maar wellicht liggen er nog meer kansen voor onze club om energie, en daarmee kosten, te besparen. Het is altijd goed om de opties als die er zijn te verkennen.”

De energiescan en het begeleidingstraject vanuit De Groene Club werd bekostigd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en hierdoor is het voor de vereniging kosteloos. “Het is wellicht een bijzondere tijd om uitgerekend nu deel te nemen aan een dergelijk initiatief, maar tegelijkertijd laat deze Coronacrisis zien dat we ook voor de toekomst moeten blijven zorgen voor een stabiel financieel huishoudboekje. Energiebesparende maatregelen dragen daar aan bij, en bovendien sluit het aan bij de opgaven waar we als samenleving voor staan”. Onlangs zijn ook de lichten in de kleedkamers vervangen door LED.