ONDO kan jouw stem weer goed gebruiken!

De jaarlijkse Rabobank Clubsupport actie is terug en vindt plaats in de maand oktober.
In de periode van maandag 4 oktober 2021 t/m zondag 24 oktober 2021 kunnen leden
van Rabobank Peelland Zuid hun stem geven aan hun favoriete club.
In totaal stelt Rabobank Peelland Zuid € 10,00 per lid beschikbaar voor deze campagne.
De stemwaarde wordt achteraf bepaald door het totale bedrag te delen door het aantal
uitgebrachte stemmen. Leden van de Rabobank mogen 3 stemmen uitbrengen op drie
verschillende deelnemende verenigingen.
De Rabobank Clubkas Campagne is voor Heusdense verenigingen in het algemeen en voor
onze club SV ONDO in het bijzonder altijd een groot succes geweest en graag zouden we
dat dit jaar wederom willen herhalen. Alle leden van de Rabobank zullen een schrijven
ontvangen van de Rabobank en kunnen 3 stemmen verdelen.
Het zou mooi zijn als we vanuit onze eigen leden zoveel mogelijk stemmen zouden krijgen
maar attendeer ook je familie, vrienden, kennissen en buren die geen lid zijn van SV ONDO
maar wel van de Rabobank en onze club een warm hart toedragen op deze actie. Zodra de
uitslag bekend is wordt deze uiteraard op onze website gepubliceerd.
De bijdrage wil ONDO besteden aan sportfaciliteiten voor de jeugd en
seniorenelftallen. Hieronder valt vernieuwing van sportmaterialen alsmede onderhoud
en verduurzaming van het clubhuis en de sportvelden en verlichting.
Wij roepen iedereen die lid is van de Rabobank op om zoveel mogelijk stemmen uit te
brengen op SV ONDO. Uw bijdrage via de Rabo Clubkas Campagne wordt daarom ten zeerste op prijs gesteld.
Het bestuur van SV ONDO dankt u bij voorbaat voor uw stem.
 
Thijs Haasen
Penningmeester SV ONDO