ONDO verleent opdracht aan VDL voor nieuwe LED-verlichting

Een langgekoesterde wens van veel ONDO’ers is een vernieuwing van de LED-verlichting op het hoofdveld. Helaas constateren we namelijk al enige tijd op momenten donkere plekken op het veld (bij trainingen of wedstrijden in de avond).

Het bestuur heeft daarom op een eerdere jaarvergadering de leden gevraagd om budget toe te kennen voor een investering in nieuwe LED-verlichting. Eind 2023 hebben daarom oriënterende gesprekken plaatsgevonden met leveranciers en de gemeente Asten om tot een plan van aanpak te komen. Na verschillende offertes te hebben mogen ontvangen van partijen heeft het bestuur van ONDO, in goed overleg met de gemeente Asten, ervoor gekozen om de opdracht te verstrekken aan VDL Mast Solutions, uit Oss.

Op vrijdag 31 mei heeft voorzitter Daniël van Schijndel namens het bestuur formeel de gunningsopdracht en overeenkomst getekend, samen met Michiel van de Wiel (manager) namens VDL. Voor de realisatie wordt tevens actief samengewerkt met de gemeente Asten, en zal samen met de gemeente en VDL ook door ONDO een beroep worden gedaan op de BOSA-regeling. Dit is een landelijke subsidieregeling voor verenigingen in het kader van verduurzaming van sportaccommodaties in Nederland. De gemeente Asten draagt ook financieel bij middels een subsidie.

Van Schijndel: “Voor onze vereniging is dit een belangrijke stap, een investering in de verdere verduurzaming van onze accommodatie. We zijn dankbaar dat VDL de handschoen voortvarend wil oppakken”.

Van de Wiel: “Wij kijken als VDL uit naar de samenwerking met ONDO en zijn dankbaar voor de opdrachtverstrekking.”

Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden precies gaan starten. “Dit heeft met de inkoop te maken, maar we zetten alles op alles om het allemaal gereed te hebben voor de start van het nieuwe voetbalseizoen”, aldus Van de Wiel.

Het bestuur zal nader afstemmen met terreinbeheerders over de exacte data van de werkzaamheden. Uiteraard wordt overlast op het sportpark door werkzaamheden geprobeerd tot een minimum te beperken, maar enige hinder kan mogelijk zijn.