Uitnodiging algemene jaarvergadering 2019

Geacht ONDO-lid,
Bij deze nodigen wij u uit voor de ALGEMENE JAARVERGADERING
Op donderdag 28 November 2019, aanvang 20:00 uur in de kantine.
AGENDA

 1. Opening door voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de vorige jaarvergadering, gehouden d.d. 30 november 2018

(notulen komen ter inzage op de ONDO-website)

 1. Jaarverslag seizoen 2018/2019 voorgelezen door de secretaris
 2. Financiële zaken:
 • Presentatie jaarverslag seizoen 2018/2019 door de penningmeester
 • Verslag van de kascontrole-commissie
 • Verkiezing nieuwe kascontrole-commissielid, kandidaten kunnen zich tot voor aanvang van de Jaarvergadering aanmelden bij de secretaris. Aftredend is: Jos Drummen
 1. Technische zaken
 • Jaarverslag senioren
 • Jaarverslag veteranen
 • Jaarverslag junioren
 1. Sponsoring & PR
 2. Accommodatie en gebouwen
 3. Bestuursmutatie
 • Volgens rooster is aftredend en niet herkiesbaar: Antoon van de Mortel
 • Volgens rooster is aftredend en herkiesbaar Tom Klein Zieverink

Ter invulling van de vacature kunnen kandidaten zich tot voor aanvang van de Jaarvergadering aanmelden bij de secretaris, schriftelijk ondersteund door 5 stemgerechtigde leden.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Het Bestuur hoopt bij de jaarvergadering op een grote opkomst en nodigt daarom alle leden uit tijd te reserveren om daarbij aanwezig te zijn.
Namens het bestuur van s.v. ONDO
Wiljan Beelen
Secretaris
Notulen algemene vergadering 30 november 2018