Voorzittersblog: rampjaar

Iedereen blikt op zijn of haar eigen manier, op het einde van het jaar, terug op de voorbije periode. Kerst en de overgang naar het nieuwe jaar zijn daar in de regel vaak ideale momenten voor. Natuurlijk ook om vooruit te kijken naar wat het nieuwe jaar mogelijk gaat brengen. In tijden van Corona is het al vrij gemakkelijk om vooral sombere conclusies te trekken, en ja daar is alle reden toe. Maar er is ook reden voor hoop en optimisme. Zeker als het om onze club gaat.
Dit jaargang stond voor iedereen in het teken van Corona. Een onbekend verschijnsel, geïmporteerd, uit een ver land. Er was geen ontsnappen aan. Ook de maatregelen om het virus in te dammen raakte iedereen. Bij onze voetbalclub moesten we ook plotseling gaan improviseren en maatregelen treffen, om het onbekende te kunnen stuiten. We werden geconfronteerd met het feit dat we geen gebruik meer mochten maken van onze eigen faciliteiten, we zagen hoe de bal stopte met rollen want alle trainingen en competities werden stilgelegd. We konden een voetbalseizoen niet gedenkwaardig en gezellig afsluiten, en een nieuw seizoen vroegtijdig stilleggen. Een rampjaar voor Nederland, de volksgezondheid en ja, hoewel natuurlijk bijzaak, ook het voetbal.
En voor ONDO? Een rampjaar?
Misschien in sportief en sociaal opzicht. We missen de gezelligheid in de kantine, op en naast het veld. Maar een rampjaar? Zo ver wil ik nog niet gaan. We hebben namelijk ook veel positieve dingen gezien? Wat dan, zult u zich afvragen, want er was toch nauwelijks sprake van een voetbalseizoen? Dat klopt. Maar er is genoeg reden om ook in dit merkwaardige jaar trots te zijn op onze club.
Toen Corona nog geen roet in het spel strooide zagen we een club die zich herpakte na het treurige overlijden van een van zijn leden, voetbalster Lieke Knaapen. We zagen een club die het damesteam na dat moeilijke moment in zijn armen sloot. Toen Corona eenmaal was losgebarsten zagen we vrijwilligers opstaan die zeiden ik ga door met mezelf in te zetten voor de club, en ik laat me door Corona niet uit het veld slaan. We zagen hoe snel acties werden ondernomen toen bleek dat de trainingen weer hervat konden worden. We zagen hoe teams zich opmaakte voor een nieuw seizoen, dat weliswaar ook weer vroeg moest worden stilgelegd, maar de teams stonden er. De voetballers hadden en hebben er nog altijd zin in. En zoals ik aangaf op de jaarvergadering: het feit dat er geen afmeldingen van leden zijn, in een dramatisch jaar waarin er weinig gevoetbald kan worden, geeft aan dat velen ONDO hoog in het vaandel hebben en onze club een warm hart toedragen. Dat geeft hoop en perspectief.
Want we zijn er nog niet. Vooruitkijkend naar 2021 is dat wel duidelijk. Het is de vraag of de competities nog hervat gaan worden. Maar met het ongebreidelde optimisme van vele vrijwilligers en leden binnen onze club ben ik toch positief gestemd. ONDO gaat deze crisis goed doorkomen, dat is me wel duidelijk. Daar wil ik iedereen die daar zijn of haar bijdrage voor levert enorm voor bedanken. Het zijn ingewikkelde tijden, maar ONDO zet door. Dank voor al uw betrokkenheid het afgelopen jaar. Ik wens u, en uw naasten, een zalig kerstfeest en een gezond en sportief 2021!
Daniël van Schijndel voorzitter SV ONDO

Sometimes, the mental disturbance is a source of disappointment resulting from any prolonged chronic disorders. cialis in malaysia On such occasions, light sedatives such as Valerian will not be helpful.