12 deelnemers geslaagd voor trainerscursus bij ONDO

ONDO ziet het belang van investeringen in vrijwilligers die bereid zijn een bijdrage te leveren aan met name het begeleiden van de Heusdense voetbaljeugd. Om die reden wordt zowel intern als extern geïnvesteerd in opleidingen voor het jeugdkader.

In vervolg op de jeugdtrainerscursus van JVO in 2019 is in november 2022 door dezelfde organisatie de cursus ’train de trainer’ verzorgd voor de jeugdtrainers van SV ONDO. Gedurende in totaal zes avonden, verdeeld over de maanden november, december en januari 2023 zijn 12 jeugdtrainers onder leiding van de docenten Charles Loots en Bas Moret begeleid en ondersteund in het geven van jeugdtrainingen met het programma Train de trainer.

Belangrijk uitgangspunt hierbij was dat de cursus plaats vond tijdens de reguliere trainingen. De trainers werkten op die manier met hun eigen team.

Trainers hebben steevast voorafgaand aan de training de eigen oefenstof voorbereid. Voorafgaand aan de training is de uitgewerkte oefenstof met de docenten vervolgens doorgenomen. Hierna verzorgde de trainer de training van zijn team en de docent was op het veld aanwezig om te observeren en tips en tricks uit te wisselen. Na afloop volgde dan een uitgebreide analyse met concrete verbeterpunten en werd een doorkijk gemaakt naar de volgende training of opdracht. De docent hield daarbij rekening met specifieke wensen en ervaring van de trainer. Op 23 en 24 januari jl. is de cursus met succes afgesloten!

Alle deelnemers hebben op intensieve, constructieve wijze ondersteuning, coaching, begeleiding en feedback van beide docenten ontvangen. Maatwerk dus! De vervolgcursus is daarmee als zeer positief beoordeeld door de deelnemers. Veelgehoord: “Het maakt je een betere trainer, biedt handvatten om de kwaliteit van de trainingen te verbeteren.”

Ook interesse in het volgen van een cursus voor jeugdtrainers? Geef het aan bij de technische commissie, via Gerard Lomans: g.lomans@chello.nl