Aan (alle ouders van) de jeugdspelers van de teams tot 13 jaar

Vorige week hebben we alle (ouders van de) jeugdspelers al geïnformeerd over ons voornemen om de trainingen voor onze ONDO jeugd tot 13 jaar te hervatten. Ook hebben we aangegeven dat we vanwege de beperking om tenminste 1,5 m afstand te moeten houden, de trainingen voor de teams vanaf 13 t/m 18 jaar niet meer zullen hervatten aan het eind van dit seizoen.
Inmiddels hebben we alle trainers van de jeugdteams onder 13 bereid gevonden om de training vanaf volgende week weer op te starten.
Om een optimale spreiding te hanteren hebben we er voor gekozen om de trainingen als volgt te plannen:

 • Maandag van 18.15 – 19.15 jo 12 o.l.v. Mark Moors/ Jurgen Madou
 • Dinsdag van 18.15 – 19.15 jo 7 o.l.v. Daan Kersten en Maarit van Tiem
 • Woensdag van 18.15-19.15 jo 8 en jo 9 o.lv. René Pijpers en Ramon Ling
 • Woensdag van 18.45 tot 19.45 jo 10 o.l.v. Wouter Berkvens en Mark v.d. Heuvel?
 • Donderdag van 18.15-19.15 jo 13 o.l.v. Rob Moors of Willem van Bussel

De trainingen zijn allemaal op het kunstgras hoofdveld. Om de trainingen op een goede manier te kunnen laten verlopen en de gezondheidsrisico’s voor spelers, trainers en begeleiders, maar ook die van ouders tot een minimum te beperken, hanteren wij het sportprotocol NOC*NSF. In de bijlagen zijn de van toepassing zijnde pictogrammen opgenomen.
De belangrijkste afspraken uit het protocol.

 1. Als kinderen of gezinsleden ziek of verkouden zijn mogen ze niet trainen!
 2. Kinderen komen zo mogelijk alleen naar het sportpark. Fietsen in de stalling.
 3. Kinderen zijn niet eerder dan 10 minuten voor aanvang aanwezig en binnen 10 minuten na afloop weer weg.
 4. Als kinderen per fiets of auto worden gebracht en gehaald geldt de aanrijroute Heikamperweg, Slobeendweg en de Vinkenstraat. Houdt ook rekening met de breng- en haaltijd.
 5. Zorg bij het brengen of halen van de kinderen voor de noodzakelijke 1,5 meter onderlinge afstand! Liefst niet parkeren! Alleen brengen en halen!
 6. Ouders hebben geen toegang tot het sportpark.
 7. Kinderen komen in sporttenue naar sportpark. Omkleden en douchen gebeurt thuis. Kleedlokalen en kantine zijn gesloten.
 8. Alle trainingen vinden plaats op het kunstgrasveld.

In dit sportprotocol voor ouders/verzorgers (klik hier) en voor sporters (klik hier) staan alle aandachtspunten die voor u en uw kind van belang zijn. Neem de belangrijkste dingen ook even met uw kind door!!!
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met een van onze leden van de TC.
De algehele coördinatie is in handen van Gerard Lomans 06 22484296
Elke avond is er iemand van de TC jeugd aanwezig om toezicht te houden.
 
Ben je of ken je nog geen lid van ONDO, jonger dan 13 jaar en wil je toch voetballen?
Nu onze kinderen weer mogen sporten starten we bij ONDO volgende week maandag weer met de trainingen voor de jeugd tot en met 12 jaar. Indien Heusdens kinderen van 6 t/m 12 die geen lid zijn van ONDO mee zouden willen gaan trainen kunnen ze zich per email melden bij Anja van Meijl Email: jeugdsecretariaatondo@hotmail.com