Astense sportraad op bezoek bij ONDO

Op maandag 11 april jl. was de Sportraad van Asten op bezoek bij onze voetbalclub. De Sportraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over sport, bewegen, sportaccommodaties en daaraan gerelateerde beleidsterreinen. Het initiatief komt voort uit het in 2019 gesloten Sportakkoord waarbij Astense (sport)verenigingen en partijen sporten hoger op de agenda van Asten hebben gezet.

De Sportraad staat een gezonde ontwikkeling voor op het gebied van sport en bewegen. Daarbij hoort een breed aanbod van mogelijkheden om te sporten en te bewegen. Gelukkig hebben we dat ook in Asten, Heusden en Ommel. Het doel is het plezier, het sociale aspect en de gezondheidsbevordering die samengaan met sport en bewegen te stimuleren en bereikbaar te laten zijn voor zoveel mogelijk inwoners.

De Sportraad in Asten bestaat uit 8 leden met bestuurders van diverse verenigingen maar ook inwoners die vanuit hun werkveld bijvoorbeeld met sporten of verenigingen bezig zijn. Namens ONDO is Daniël van Schijndel lid van de Sportraad.

In het overleg van 11 april werd o.a. stilgestaan bij de impact van de Coronacrisis op verenigingen in de gemeente Asten en hoe deze gevolgen op de langere termijn effect zullen gaan hebben. Ook werd stilgestaan bij recente nieuwe initiatieven die zijn opgezet om ouderen in Asten meer in beweging te krijgen.

Vanuit Den Haag (Ministerie van VWS) zijn recent extra financiële middelen vrijgemaakt om nieuwe sportinitiatieven te ondersteunen. Goede ideeën op gebied van sport kunnen zich dus melden voor een subsidie die door de Sportraad toegekend kan worden. Als ONDO kunnen we hier ook gebruik maken. Heb je dus een idee voor ONDO (een cursus bijvoorbeeld of een activiteit die bijdraagt aan een beter sportklimaat in Heusden) dan kunnen we als ONDO mogelijk een aanvraag doen voor subsidie vanuit deze middelen. Mail naar secretaris@ondo.nl.

sportraad-sv-ondo