Begeleidend schrijven teamindeling 2022-2023

Beste jeugdspelers en ouders,

De TC jeugd is er na verschillende bijeenkomsten in geslaagd om voor het voetbalseizoen 2022/2023 de volgende teams te formeren: Jo 19 1 en Jo 19 2, Jo 17, JO 15, Jo 13, Jo 11 1 en Jo 11 2, Jo 9 en JO7/8, zie hier teamindeling van dit jaar. Dit bleek alleen mogelijk met dispensatie van een behoorlijk aantal jeugdspelers. Soms betekent dat voor een of meerdere spelers in een team spelen met oudere spelers, soms met jongere!!

In de trainers-/leidersbijeenkomst van 10 juni jl. hebben alle betrokken trainers en leiders ook nog eens meegedacht over de indelingen met de nu gepresenteerde teams tot gevolg.

Zoals blijkt bestaat er geen ruimte om nog te schuiven. Alle teams beschikken namelijk over een minimaal aantal spelers. Wij realiseren ons dat we dus niet ieders voorkeur hebben kunnen waarmaken!!! OM echter met een team in elke leeftijdscategorie te kunnen spelen is het noodzakelijk gebleken om deze teamsamenstellingen door te voeren.

Dat betekent bovendien voor het komende seizoen dat er slechts met zwaarwegende redenen afgezegd kan worden. We hebben ALLE SPELERS van ELK TEAM ELKE ZATERDAG nodig om te kunnen voetballen!!!!

Mocht blijk dat er na enkele weken alsnog wijzigingen moeten worden doorgevoerd en een team uit competitie gehaald moet worden, zullen er weer grote wijzigingen in de teamsamenstelling nodig zijn. Wij hopen echter dat dat niet nodig zal zijn!!!!

Zoals blijkt hebben we ook nog verschillende vacatures. Zo ontbreekt er nog een trainer voor de jo 17 (om de week) en kunnen we nog enkele begeleiders op zaterdag gebruiken. Meld je aan want anders kunnen we onze jeugd niet bieden waar ze recht op hebben!!!!!

Wij rekenen op jullie begrip en medewerking!

Voor nu wensen wij jullie allemaal een hele fijne vakantie en we zien jullie graag eind augustus weer allemaal op ons sportpark.

Namens TC Ondo jeugd Gerard Lomans g.lomans@chello.nl