Bezoek Dorpsraad aan ONDO


Op donderdag 12 december jl. was een delegatie van het Dorpsoverleg Heusden, ook wel bekend als de dorpsraad, te gast bij onze voetbalclub. Op uitnodiging van het bestuur waren namens de dorpsraad Andre Verhoeven, Henk Meulendijks en Rina Slegers aanwezig bij dit gezamenlijke overleg.
Het doel van de Dorpsraad is om de leefbaarheid van Heusden te bevorderen en daarmee behartigen ze de belangen van de Heusdense gemeenschap. Ze vormen daarmee het aanspreekpunt voor bewonersgroepen en verenigingen. Ze signaleren en inventariseren de wensen en initiatieven van het dorp en haar bewoners, leggen daar waar nodig verbindingen en proberen behoeftes in te vullen. Daarnaast treden ze op als intermediair tussen de gemeente Asten en de bevolking. De gemeente ondersteunt het dorpsoverleg en faciliteert haar initiatieven.
In het gezamenlijke overleg tussen bestuur en Dorpsraad werd o.a. stilgestaan bij actuele ontwikkelingen zoals de toekomst en stabiliteit van het verenigingsleven in Heusden, maar ook bij concretere zaken zoals de ontwikkeling van het nieuwe Vorstermansplein en de (toenemende) parkeerproblematiek rondom de sportvelden bij ONDO.
Voorzitter Daniël van Schijndel: “ik ben blij dat de Dorpsraad de tijd wilde vrijmaken om een keer bij ons aan te schuiven. Het is belangrijk om korte lijntjes te hebben met een belangrijk orgaan als de Dorpsraad, daar zij toch betrokken zijn bij veel verschillende ontwikkelingen in Heusden en ook veelvuldig om de tafel zitten met de gemeente.”
Meer weten over de thema’s waar de dorpsraad momenteel mee bezig is, check dan de website: https://hartvanheuze.nl/dorpsoverleg-heusden/