Vertrouwenspersoon
Een veilig en plezierig voetbalklimaat voor iedereen is een belangrijk uitgangspunt van de KNVB, en ook van SV ONDO. Vanuit de KNVB worden verenigingen gesteund en gestimuleerd om preventief beleid te voeren om seksuele intimidatie tegen te gaan. Op het moment dat zulk ongewenst gedrag wordt opgemerkt binnen een vereniging kan de KNVB worden benaderd voor eerstelijns opvang. Samen met NOC*NSF is een structuur opgezet om verenigingen te ondersteunen om seksuele intimidatie in de sport te voorkomen. Onderdelen zijn het instellen van een ‘hulplijn seksuele intimidatie in de sport’ en het inzetten van vertrouwenspersonen. Als ONDO beschikken we niet over een eigen vertrouwenspersoon, maar maken wij (dankbaar) gebruik van een vertrouwenspersoon gelieerd aan de KNVB.

Binnen de voetbalbond fungeren Vertrouwenscontactpersonen als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten en kunnen zij mensen doorverwijzen naar NOC*NSF vertrouwenspersonen of andere ondersteunende instanties. Bij de KNVB werken zes opgeleide vertrouwenscontactpersonen waar verenigingen die te maken krijgen met seksuele intimidatie binnen de vereniging terecht kunnen.

Deze vertrouwenscontactpersonen verzorgen de eerste opvang en zijn het eerste aanspreekpunt. Ze nemen meldingen aan, informeren over mogelijke vervolgstappen, verzorgen procesbegeleiding en hebben een adviesrol richting verenigingen. Als een persoon echt een vertrouwelijk gesprek wil over iets dat hij of zij heeft meegemaakt op het gebied van seksuele intimidatie, dan verwijzen onze vertrouwenscontactpersonen door naar de vertrouwenspersoon van de NOC*NSF.

Deze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen naar oplossingen.

Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld. Wil je in contact komen met een vertrouwenscontactpersoon? Klik hier