Dank aan het oude bestuur

Op 25 oktober was het dan de laatste dag voor het bestuur onder leiding van Rien van Deursen. Op de Algemene Ledenvergadering van SV ONDO, in de kantine, werden eerst de algemene zaken van het afgelopen jaar besproken. Er is hard gewerkt, en er is veel werk verzet. Alle jaren, en zeker ook het laatste jaar. Aan het einde van de vergadering traden een aantal bestuursleden af. Hierbij een woord van dank aan hen die zich alle jaren altijd belangeloos, en vol overgave hebben ingezet voor de goede zaak van SV ONDO.

 

 

Ten eerste een woord van dank aan Rien van Deursen die al jaren zitting nam in het bestuur, en de laatste 2 jaar als voorzitter. Altijd vol overgave en met hart voor ONDO deed hij zijn werk. Veel dank, Rien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast trad Peter Pijpers af. Peter is binnen het bestuur altijd belast geweest met jeugd- zaken. Een opmerkelijke eigenschap is dat hij zich dan ook alleen met zaken voor de jeugd bemoeide en de rest aan de “specialisten” overliet. Zeer veel energie heeft hij hier altijd ingestopt. Peter stapt uit het bestuur, maar heeft aangegeven actief te willen blijven op organisatorisch vlak. Met open armen wordt dit aanbod ontvangen. Peter, dank voor je vele werk binnen het bestuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos Vlemmix, zeer enthousiast, en nooit te beroerd om er nog iets bij te doen, was binnen het bestuur belast met het Wedstrijdsecretariaat en de KNVB-zaken. Maar dat niet alleen, de laatste tijd ook zeer intensief op het sponsoring vlak. Het opstarten van zijn eigen bedrijf, naast zijn drukke baan, alsmede de gezinsuitbreiding heeft hem doen besloten, de bestuurlijke taken over te dragen. Gelukkig wil hij nog steeds, daar waar hij kan, een bijdrage blijven leveren. Dank, Jos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Roel Ceelen heeft zich een aantal jaren zeer intensief ingezet voor Sponsoring en PR. Iedereen herinnert zich nog de succesvolle actie met de voetbalplaatjes – Roel was de stille kracht op de achtergrond! Meer verantwoordelijkheden in zijn huidige baan noopten hem om hiervoor meer tijd vrij te maken. Roel, bedankt voor al die jaren dat je je hebt ingezet voor ONDO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Aarts, belast met zo’n beetje alles wat met het jeugdvoetbal te maken heeft, was en is er altijd, en zorgde altijd voor de beste belangen voor de jeugd. Naast bestuurlijke taken, stond en staat hij ook nog zeer regelmatig als trainer op het veld, om de “jonkies” te begeleiden op hun voetbalpad. Daar, op dat trainingsveld wordt het eerste “ONDO-virus” overgebracht! Peter stapt uit het bestuur, maar blijft gelukkig behouden voor de TC en als zeer actief lid binnen ONDO. Peter, dank voor al je inzet en werk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan Piet Hoefnagels, de nestor binnen het bestuur. Piet diverse functies gehad maar zijn voornaamste taak en doestelling is altijd geweest geld verdienen voor de club. Na heel wat jaren de sponsor-kar getrokken te hebben heeft Piet de leiding genomen over het kantine gedeelte; hij was daar verantwoordelijk voor de inkoop en planning. Ook hier had hij maar een doel: zo veel mogelijk geld verdienen voor de club. Het moest er gezellig worden hij deed aan klanten binding hoe meer volk in de kantine hoe hoger de opbrengst. Om de winst zo hoog mogelijk te maken struint Piet alle reclames af om maar zo goedkoop mogelijk in te kunnen kopen, maar daarin niet de kwaliteit uit het oog verliezend. Nee, Piet vond en vindt het nog steeds geen schande om wat meer geld op de bank te hebben. Ook Piet wil graag plaats maken om kans te geven aan de al eerder genoemde bestuurlijke vernieuwing en heeft ook aangeven weliswaar uit het hoofd bestuur te stappen maar nog graag actief te blijven in de Kantine commissie. Piet, ook jij bedankt voor je jaren in het hoofdbestuur en veel succes in de kantine commissie.