Fors bedrag voor ONDO met Clubkas campagne!

Met de Rabobank Clubkas Campagne ondersteunt de bank het verenigingsleven in onze regio. Rabobank Peelland Zuid stelt hiervoor € 275.000,- beschikbaar. Dit bedrag mogen de leden van de bank vervolgens verdelen over de verenigingen en stichtingen die meedoen. Op vrijdag 24 mei jl. is bekend gemaakt wat de uitslag van de campagne is, en welk bedrag wij als ONDO in ontvangst mogen nemen. Namens SV ONDO waren voorzitter Daniël van Schijndel en penningmeester Antoon van de Mortel aanwezig bij de uitreikingsceremonie op het Vorstermansplein.
Er is ook dit jaar weer massaal gestemd, en deze keer mochten we als ONDO rekenen op een bedrag van maar liefst €1,524,87. Een geweldig resultaat, waar we zeer dankbaar voor zijn!
De Rabobank Clubkas Campagne is voor Heusdense verenigingen in het algemeen en voor onze club SV ONDO in het bijzonder altijd een groot succes geweest en graag wilden we dat dit jaar wederom herhalen. Dat is ruim gelukt en daar zijn we zeer blij mee!
In het bestuur is afgesproken dat dit bedrag ten goede zal komen voor de jeugdafdeling van ONDO. Met dit bedrag willen we namelijk investeren in nieuwe trainingen en ondersteuning voor de trainers zodat de jongste teams ook de komende jaren kunnen blijven groeien. Op die manier werken we aan de toekomstbestendigheid van onze mooie club.
We zijn de Rabobank zeer dankbaar voor dit geweldige steuntje in de rug, en uiteraard iedereen die op SV ONDO heeft gestemd! Heeft u familieleden of vrienden die ook op onze club hebben gestemd? Vergeet hen dan niet te bedanken namens ons allen!
Namens het bestuur,
Daniël van Schijndel
Voorzitter