Geslaagde Informatie-avond over Jeugd & Alcohol

Woensdag jl. werd in de kantine van ONDO de informatie-avond gehouden over Jeugd & Alcohol. De oproep was gericht aan vaders met zonen, te meer omdat vaders veelal een belangrijke voorbeeldfunctie hebben voor hun opgroeiende zoon, die vanaf zijn 12e de wereld gaat leren kennen, op velerlei vlak.

Het was een leuke, informatieve en ontspannen avond over mogelijke gevolgen van alcoholgebruik bij kinderen onder de 18 jaar (zie ook: www.uwkindenalcohol.nl/wat-zijn-de-gevolgen, www.jmouders.nl/Themas/Opvoeding/Opvoeden/Wat-doet-drank-met-een-puberbrein.htm ). Algemene informatie over jongeren en alcohol kunt u vinden op de volgende site: www.uwkindenalcohol.nl

Met behulp van voorbeelden en stellingen werden steeds leuke discussies gestart. Voorbeelden van stellingen waren:
“Ik heb liever dat ze alcohol drinken ipv drugs gebruiken”
“Alcohol onder de 18 is een goed plan”

Er waren tips voor een goed gesprek met ons kind:

 • Kies een goed moment voor een gesprek
 • Alcohol is niet alleen slecht
 • Praat over de directe gevolgen
 • Toon interesse in je kind
 • Leg uit waarom je bepaalde beslissingen neemt
 • Heb vertrouwen in je kind

Meer info: www.uwkindenalcohol.nl/tips-voor-een-goed-gesprek

Het stellen van regels blijkt een belangrijke voorwaarde te zijn voor het slagen van afspraken die je maakt met je kind. Wanneer je met je kind een regel stelt, is het goed dat deze regel zo duidelijk mogelijk is. Maak ook geen uitzondering, omdat er bijvoorbeeld een feestje is. Dan lijkt het alsof er uitzonderingen mogelijk zijn. Probeer duidelijk en consequent te zijn: er wordt niet gedronken.

Praktische tips voor het stellen van regels:
Het is het beste om met je kind over alcohol te praten en regels te stellen voordat je kind begint met experimenteren. Voordat je een regel stelt, is het belangrijk dat je samen met je partner afspreekt wat jullie gezamenlijke standpunt is. Het is heel belangrijk dat allebei de ouders dezelfde regels hebben. Spreek ook van tevoren af wat er gebeurt als je kind zich niet aan de regels houdt.


 • Stel duidelijke en simpele regels die je kind ook kan nakomen. Bijvoorbeeld: Geen alcohol tot je 18e.
 • Leg aan je kind uit waarom je die regels stelt en ga na of je kind de regels ook begrijpt.
 • Vertel ook dat ze gelden in allerlei situaties zoals op vakantie, het schoolfeest en schoolkampen.
 • Leg duidelijk uit welk gedrag je van je kind verwacht.
 • Vraag niet of je kind wil doen wat je zegt, dat kan je kind weigeren.
 • Leg uit wat er gebeurt als je kind zich niet aan de regels houdt. Je kind kan straf krijgen. Belangrijk bij straf: zorg ervoor dat het uit te voeren is, dat de straf niet te lang duurt en dat de straf gaat over het gedrag van je kind, en niet over je kind zelf.
 • Beloon je kind als het zich aan de regels houdt! Hierdoor stimuleer je het positieve gedrag.

Er waren 24 vaders en 1 moeder aanwezig; kortom, een geslaagde avond. Diegene die aanwezig waren hebben als dank van de gemeente Asten een toegangskaartje voor vader/moeder en zoon gekregen voor de eerst volgende UEFA-CUP wedstrijd van PSV.

Aanvullende informatie:
In de kantine van ONDO liggen 2 informatieboekjes:

 1. Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? (www.hoepakjijdataan.nl)
 2. j/m voor ouders: Alcohol Special (ook digitaal te bekijken: http://issuu.com/jm_voor_ouders/docs/jm_alcoholspecial2010/28?e=0). Let op bij dit laatste boekje: dit dateert uit 2009, toen de grens voor alcohol nog 16 jaar was.