In gesprek met KNVB verenigingsadviseur arbitrage: Martijn Laurant

Er speelt veel op het gebied van arbitrage in Nederland: zo is de focus van de KNVB de komende jaren op het werven van meer (verenigings)scheidsrechters. Dit is een blijvend punt van aandacht, ook bij de clubs in Asten en Someren. Onlangs nog werd er bij dit onderwerp stilgestaan bij een regionale bijeenkomst. Daar was ook de KNVB vertegenwoordigd, via verenigingsadviseur Martijn Laurant. Hij focust zich in de regio specifiek op vraagstukken rondom arbitrage, en adviseert ook ONDO daarin. Tijd voor een gesprek!

Martijn, we zien je vanuit de KNVB nu steeds vaker bij ons in de regio. Wie ben je en wat doe je zoal bij de KNVB?
“Mijn naam is Martijn Laurant, woonachtig in Haps en sinds 1 juli 2023 ben ik in dienst getreden als Verenigingsadviseur Arbitrage (VAA) bij de KNVB. Bij mijn vereniging, Hapse Boys, ben ik nu 30 jaar vrijwilliger, eerst als trainer/leider en later als scheidsrechter en scheidsrechterscoördinator.”

“In het strategisch plan van de KNVB staan enkele doelstellingen met betrekking tot arbitrage (zie meer daarover bij vraag 3). Om een grote bijdrage te kunnen leveren aan het bereiken van deze doelstellingen is onder andere de capaciteit van Verenigingsadvies Arbitrage verdubbeld. Voorheen was mijn collega Hans Quaars verantwoordelijk voor Zuid 1 en Zuid 2, nu richt ik me op Zuid 2, zodat Hans zich kan concentreren op Zuid 1. Wij werken samen vanuit Eindhoven en op districtsniveau wordt ons team gecompleteerd door opleidingsondersteuner Irene Stelten.”

“In algemene zin ben ik er om verenigingen te ondersteunen in hun ambities met betrekking tot scheidsrechters. In de praktijk is er geen eenduidige oplossing, omdat dit afhangt van de cultuur en structuur van de vereniging.”

Met de verenigingen in Asten en Someren hebben we nu twee keer een cursus voor nieuwe aanwas van scheidsrechters georganiseerd. Hoe kijk je als Verenigingsadviseur Arbitrage hiernaar en zien jullie ook de resultaten terug in de statistieken?
Het is goed om te zien dat verenigingen gezamenlijk het initiatief nemen om hun scheidsrechters op te leiden. Het is voor een vereniging vaak niet mogelijk om heel veel mensen tegelijk een cursus aan te bieden, dus het is een goede oplossing als een aantal verenigingen hun krachten bundelen en gezamenlijk hun leden opleiden. In de statistieken zien we dan ook een toename van het aantal wedstrijden gefloten door opgeleide scheidsrechters. Vorig seizoen werd 37,1% van de wedstrijden in de gemeente Asten gefloten door een opgeleide scheidsrechter, dit seizoen is dat gestegen naar 50,1%. Bij ONDO werd vorig seizoen al 51,6% van de wedstrijden gefloten door een opgeleide scheidsrechter, en dit seizoen is dat gestegen naar 65,1%. Een mooie ontwikkeling, waar we erg blij mee zijn!”

Wat zijn voor de KNVB de topprioriteiten op het gebied van arbitrage?
De topprioriteiten op het gebied van arbitrage, zoals afgeleid uit het strategisch plan, zijn:
– Meer scheidsrechters opleiden
– Meer scheidsrechterscoördinatoren opleiden
– Een groei in het aantal meiden en vrouwen dat fluit
– Een groei bewerkstelligen in het aantal KNVB-scheidsrechters

Je was onlangs bij ONDO te gast. Was je al bekend met ONDO?
Net voordat ik onlangs naar Heusden reed om de vergadering van het Cluster De Waardevolle Club bij te wonen, bedacht ik me dat ik al eens eerder bij ONDO was geweest. Na even zoeken had ik het gevonden. Op 10 oktober 2003 heb ik de bekerwedstrijd ONDO – IJsselstein gefloten. Als ik me goed herinner was het een nogal gure dag… de uitslag van die wedstrijd was (helaas) 1-2.