In memoriam: Thedor Berkers

Met grote verslagenheid hebben wij vernomen dat ons zeer gewaardeerde en tevens oudste lid Thedor Berkers op de leeftijd van 92 jaar is overleden.

Thedor was lid sinds 1 augustus 1987. Hij was niet weg te slaan langs het veld bij SV Ondo waar hij functies bekleden als trainer, leider en als het moest ook vlagger bij onze jeugdafdeling. Tevens was hij groot supporter van ONDO 1 waar hij zolang zijn gezondheid het toeliet wekelijks langs de lijn te vinden was.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe met dit verlies namens bestuur en leden SV Ondo.