In Memoriam Piet van Eijk

In Memoriam
Piet van Eijk
13-11-1927 – 07-04-2019
Met verslagenheid hebben wij vernomen dat ons gewaardeerd lid en mede oprichter van onze club Piet van Eijk is overleden op 91 jarige leeftijd.
In het oprichtingsverslag is te lezen dat Piet deel heeft uitgemaakt van het 1 e bestuur van SV ONDO en dat hij daarin de rol van penningmeester vervulde. Hiermede heeft hij een belangrijke rol vervuld in de 1 e jaren van onze club.
Wij wensen zijn familie en iedereen die dicht bij Piet stond veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
 
Bestuur en leden SV ONDO