Indeling seizoen 2018/2019

Dag ouders, leiders, spelers en speelsters van de jeugd van ONDO,
De jeugdcommissie van ONDO gaat weer aan de slag met de indelingen van het volgende seizoen. 
Om alle teams goed in te kunnen delen is het belangrijk dat we weten hoeveel spelers/speelsters we volgend seizoen hebben. Mocht je om een of andere reden willen stoppen, dan wil ik je vragen om dit (bij voorkeur per mail) aan mij door te geven. 
Als je wilt stoppen, dan moet dit voor 1 mei worden doorgegeven. Ook als je momenteel leider en/of trainer bent en je wilt dit volgend seizoen niet meer, dan graag voor 1 mei afmelden.
Voor volgend seizoen zijn we uiteraard ook weer op zoek naar leiders, trainers en andere vrijwilligers. Mocht je graag iets extra willen betekenen voor de club, dan kun je dat bij mij (bij voorkeur via de mail) doorgeven. 
Spelers en/of speelsters zijn daarvoor ook van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Anja van Meijl
Jeugdwedstrijdsecretariaat SV ONDO
 
DIT VERHAAL GELDT OVERIGENS OOK VOOR DE SENIOREN EN DAMES, ALLEEN DIE GRAAG MAILEN NAAR SECRETARIS@ONDO.NL.
VOOR 1 MEI 2018 ANDERS WORDT DE CONTRIBUTIE GEWOON GEÏND I.V.M. AFDRACHT KNVB.