Meijvink organiseert informatiebijeenkomst over padelbanen

Tennisvereniging de Meijvink is voornemens om in 2023 een twee of viertal padelbanen aan te leggen. Hiervoor dienen zij hun terrein uit te breiden, en daarvoor hebben ze medewerking van ONDO en die van de gemeente Asten nodig.

De komst van padelbanen zal betekenen dat ONDO een kleiner derde voetbalveld zal overhouden. In het scenario zoals dat nu door de gemeente is opgesteld (veld is niet in eigendom van ONDO) zal ONDO een trainingsveld overhouden waar jeugdwedstrijden op gespeeld kunnen worden (tot O12). Het bestuur heeft op de jaarvergadering van afgelopen november dit scenario toegelicht en naar meningen en suggesties van aanwezige leden gevraagd.

Op woensdag 4 januari 2023 organiseert de Meijvink een inloopbijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden. U bent van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen om eventuele vragen te stellen. De avond start om 20.00 en is in het clubhuis van de tennisvereniging.