Nieuw beleidsplan ONDO definitief vastgesteld

Op de jaarvergadering van november 2022 is het nieuwe beleidsplan voor ONDO (2022 – 2027) door de leden vastgesteld.

Een dergelijk plan beschrijft het beleid van de voetbalvereniging. Tevens is het plan te beschouwen als een handleiding voor de organisatie van de vereniging. Het beleidsplan vormt daarmee, samen met de statuten en het huishoudelijk reglement, de belangrijkste documenten binnen de vereniging. Tevens moet het document bij gaan dragen aan een stuk continuïteit. Ook kan een beleidsplan worden gebruikt om in bijzondere situaties op terug te kunnen vallen.

Het plan is tot stand gekomen met behulp van een aantal ONDO’ers die hebben meegedacht en meegeschreven. Het beleidsplan is unaniem door de leden op de jaarvergadering vastgesteld. Het document is te lezen via deze link en zal op de pagina ‘info-algemeen’ op deze website geplaatst worden, zodat het voor iedereen te vinden en te lezen is.

Voorzitter Daniël van Schijndel heeft onlangs het eerste definitieve exemplaar overhandigd aan Gerard Lomans, als hoofd van de jeugdcommissie. Van Schijndel: “De jeugd heeft de toekomst, ook bij ONDO, en daarom is het logisch om het beleidsplan ook aan onze jeugdcommissie als eerste te overhandigen. Bovendien heeft Gerard ook vanzelfsprekend veel inbreng gehad in het stuk”.

Papieren exemplaren zijn (op aanvraag) verkrijgbaar. Mocht je daar interesse in hebben, meld je dan bij het bestuur.