Nieuw beleidsplan voor ONDO

Het bestuur heeft eerder aangekondigd dat er dit jaar een nieuw beleidsplan, voor de jaren 2022 – 2027, zal worden opgesteld. Een dergelijk plan beschrijft het beleid van de voetbalvereniging. Tevens is het plan te beschouwen als een handleiding voor de organisatie van de vereniging. Het beleidsplan vormt daarmee, samen met de statuten en het huishoudelijk reglement, de belangrijkste documenten binnen de vereniging.

In het beleidsplan zullen algemene beleidspunten uitgewerkt worden. Tevens moet het document bij gaan dragen aan een stuk continuïteit. Onze vereniging bestaat voor een groot deel uit commissies. Deze commissies bestaan uit mensen die de vereniging een warm hart toedragen en derhalve op vrijwillige basis diverse taken uitvoeren. Echter, al een langere tijd staan de doelen van deze commissies niet meer uitgewerkt op papier. Ook kan een beleidsplan worden gebruikt om in bijzondere situaties op terug te kunnen vallen.

Het bestuur zal met een uitgewerkt voorstel komen en deze voorleggen aan verschillende commissies binnen ONDO. Ook zullen een aantal leden worden benaderd met de vraag om het beleidsplan tegen te gaan lezen en eventueel aan te vullen waar nodig. Het daadwerkelijke beleidsplan zal uiteindelijk in november 2022 worden voorgelegd aan de ledenvergadering ter vaststelling.

Het bestuur nodigt leden uit om mee te denken over de inhoud van dit beleidsplan. Wat zijn volgens u de belangrijkste uitdagingen waar we als club rekening mee moeten gaan houden de komende jaren? Stuur een mail naar secretaris@ondo.nl om uw mening mee te geven.