ONDO op zoek naar versterking voor kascontrolecommissie

De kascommissie is een onafhankelijke commissie die de financiële boekhouding van onze vereniging controleert. De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door onze penningmeester Thijs Haasen.

De commissie bestaat momenteel uit twee leden. Peter Pijpers is op de recente jaarvergadering (25 november jl.) afgetreden na een periode in de commissie en moest volgens de statuten aftreden. Op de jaarvergadering heeft niemand zich gemeld als nieuw lid. Het bestuur zoekt daarom een opvolger voor Peter als nieuw reserve-lid. Dat betekent nog niet meteen dat je in de kascontrolecommissie plaats hoeft te nemen, maar wel vanaf volgend jaargang of als een ander lid onverhoopt uitvalt.

In de praktijk komt het neer op 1 of max. 2 avonden per jaar waarbij Thijs je meeneemt in de financiële huishoudboekjes en vervolgens aan je vraagt of hij volgens jou zijn werk goed heeft gedaan. Gebak is standaard inbegrepen.

Heb je belangstelling? Meld je aan en stuur een e-mail naar Thijs (penningmeester@ondo.nl). Liever niet allemaal tegelijk, want dan raakt de inbox overbelast.