Overlijden oud voorzitter Hans Peeters

Wij ontvingen het droevige bericht dat onze oud-voorzitter Hans Peeters op 4 juni is overleden op 78 jarige leeftijd.
Ons medeleven gaat uit naar zijn kinderen, kleinkinderen en familie.
Wij wensen hen veel sterkte toe met dit verlies.

Bestuur en leden SV ONDO