RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 2019

In de periode van donderdag 4 april 2019 t/m dinsdag 30 april 2019 kunnen leden van Rabobank Peelland Zuid wederom hun stem geven aan hun favoriete club in het kader van de Rabobank Clubkas Campagne.
In totaal stelt Rabobank Peelland Zuid € 275.000 beschikbaar voor deze campagne. De stemwaarde wordt achteraf bepaald door het totale bedrag te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Nieuw is dat een minimum aantal van 25 stemmen is benodigd om daadwerkelijk een bedrag uitgekeerd te krijgen via de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de Rabobank mogen 5 stemmen uitbrengen te verdelen over 5 verenigingen.
De Rabobank Clubkas Campagne is voor Heusdense verenigingen in het algemeen en voor onze club SV ONDO in het bijzonder altijd een groot succes geweest en graag zouden we dat dit jaar wederom willen herhalen. Alle leden van de Rabobank zullen een schrijven ontvangen van de Rabobank en kunnen 5 stemmen verdelen. Het zou mooi zijn als we vanuit onze eigen leden zoveel mogelijk stemmen zouden krijgen maar attendeer ook je familie, vrienden, kennissen en buren die geen lid zijn van SV ONDO maar wel van de Rabobank en onze club een warm hart toedragen op deze actie. Zodra de uitslag bekend is wordt deze uiteraard op onze website gepubliceerd.
Dit jaar zal de bijdrage besteed worden aan de jeugdafdeling binnen SV ONDO. Het vinden van vrijwilligers en mensen met de juiste kennis wordt steeds moeilijker. Ouders verwachten steeds meer en gaan ervan uit dat voor elk team een gediplomeerde trainer aanwezig is die aan ieder kind de beste begeleiding geeft; zowel technisch als sociaal-emotioneel. Met de bijdrage uit de Rabobank Clubkas Campagne wil SV ONDO op zoek gaan naar beschikbare trainingen en overige faciliteiten waarmee we het huidige en toekomstige jeugdkader kunnen ondersteunen en versterken.
Wij roepen iedereen die lid is van de Rabobank op om zoveel mogelijk stemmen uit te brengen op SV ONDO.
Uw bijdrage via de Rabo Clubkas Campagne wordt daarom ten zeerste op prijs gesteld. Het bestuur van SV ONDO dankt u bij voorbaat voor uw stem.
Antoon van de Mortel
Penningmeester SV OND