Reanimatie bij wedstrijd veteranen ONDO – 9 december 2023

Op zaterdag 9 december 2023 is de competitiewedstrijd van de ONDO-veteranen tegen de veteranen van RKSV Liessel gestaakt.

In de 30ste minuut zakte een speler van Liessel naar de grond. Al snel werd duidelijk dat de situatie ernstig was.

Door snel handelen van een aantal ONDO-spelers, een speler van RKSV Liessel en technische staf is toen met de op het sportpark aanwezige AED, met succes, reanimatie toegepast. De hulpdiensten waren ook gelijktijdig ingeschakeld en arriveerden al snel ter plaatse. Het slachtoffer is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis in Eindhoven overgebracht. In de ambulance was de speler, volgens zijn teamgenoten, bij bewustzijn.

Het bestuur van ONDO is eenieder dankbaar die aanwezig was en hulp heeft geboden, dat de rust is bewaard en dat er tot snelle actie kon worden overgegaan. Uiteraard spreken we ook onze dankbaarheid uit richting de betrokkenheid van de aanwezige hulpdiensten.

Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk heeft, nadat ook zij door de hulpdiensten was geïnformeerd over het incident, tevens richting het bestuur haar waardering uitgesproken voor het snel handelen van ONDO’ers in deze situatie.

Er kan een beroep worden gedaan op Slachtofferhulp, mochten personen die bij het incident aanwezig waren daar behoefte aan hebben. Neem hiervoor contact op met het bestuur.

Het bestuur wenst het slachtoffer uiteraard alle sterkte toe bij zijn herstel in de komende periode.