Start nieuwe seizoen en corona

De aftrap van het nieuwe voetbalseizoen komt in zicht. Alle teams hebben onlangs de training weer hervat. We keken bij ONDO al een tijdje hiernaar uit: nieuwe ronde, nieuwe kansen. Tegelijkertijd is ook nog steeds duidelijk dat de Corona-perikelen nog niet voorbij zijn. Vandaar dat we ook bij onze voetbalclub een aantal maatregelen in stand zullen houden. We vragen eenieder hiervoor begrip te hebben, en deze regels in acht te nemen.
Vooropgesteld hanteren wij bij ONDO de protocollen die de KNVB heeft opgesteld. Deze zijn recent aangepast op basis van de landelijke richtlijnen van het NOC-NSF die deze heeft afgestemd met het RIVM. U vind alle KNVB-protocollen hier: https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen
Voor alles geldt dat we een beroep doen op ieders gezond verstand. Houd de 1,5 meter regel afstand in acht! Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of als je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19-patiënt blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht.
In onderstaande tekst vindt u de algemene regels die we als ONDO hanteren. We hebben echter voor (jeugd)spelers en voor trainers uitgebreidere protocollen opgesteld. We vragen u om van het protocol dat voor u van toepassing is kennis te nemen!
Het volledige protocol voor (jeugd)spelers (en ouders) is te vinden via deze link, klik hier
Het volledige protocol voor trainers is te vinden via deze link, klik hier.
Trainingen;

 • Ouders zijn voorlopig nog niet welkom om trainingen van hun zoon/dochter bij te wonen;
 • Laat uw zoon/dochter zoveel mogelijk op de fiets of in elk geval zelfstandig naar de training komen, of als u uw zoon/dochter komt brengen laat hem of haar dan zoveel mogelijk zelf het sportpark betreden;
 • De kleedkamers mogen weer gebruikt worden maar we hanteren ook hier de 1,5 meter afstand regel. Indien nodig zullen meerdere kleedkamers gebruikt mogen worden;
 • We vragen alle jeugdleden (t/m 18) om thuis te douchen na de training;
 • Aanvangstijden van trainingen kunnen mogelijk soms verschuiven. Hierover zal altijd tijdig worden gecommuniceerd via de trainer;
 • Informeer uw kind(eren) over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de trainers en begeleiding opvolgen;

Wedstrijden;

 • Voor het bezoeken van competitiewedstrijden van ONDO-teams geldt dat tevens het KNVB protocol gevolgd zal worden.
 • Op wedstrijddagen is er altijd iemand aanwezig die de naleving van de Corona-regels zal handhaven of hierop wijzen. U wordt vriendelijk en uitdrukkelijk verzocht zijn of haar aanwijzingen altijd op te volgen.
 • De kantine is open (op donderdag, zaterdag- en zondag), maar het aantal zitplaatsen is beperkt. Indien de kantine vol zit zal de toegang tot de kantine voor anderen mogelijk worden geweigerd;
 • Bij wedstrijden op zondag zal een extra koffietappunt in gebruik worden genomen om zo te voorkomen dat het in de kantine (tijdens de rust) te druk kan worden;
 • In de kantine geldt een looproute en de deur aan de zijde van de kleedkamers mag alleen als uitgang worden gebruikt. De ingang van de kantine bevindt zich dus aan de zijde van de poort van het sportpark;
 • Langs de zijlijn zijn vakken gemaakt waarbinnen de 1,5 meter gehandhaafd kan worden;
 • ONDO zal slechts een beperkt aantal mensen toelaten op het sportpark op wedstrijddagen;
 • Men moet rekening houden met wijziging van aanvangstijden van wedstrijden om piekmomenten (aantallen bezoekers) zoveel mogelijk te voorkomen. Dit gebeurt uiteraard altijd in goed overleg met de spelers en tegenpartij zelf;
 • Bij uitwedstrijden worden chauffeurs van auto’s waarin meerdere spelers meegaan geadviseerd zoveel mogelijk een mondkapje te dragen;

Vragen? Laat het ons weten! Neem gerust contact op met jeugd coördinator Gerard Lomans (g.lomans@chello.nl), of met het bestuur via Daniël van Schijndel (voorzitter@ondo.nl).