Voorzittersblog september 2020 – Aftrap

Het nieuwe seizoen is afgetrapt. Het was een tijdlang spannend of we de bal überhaupt zouden zien gaan rollen de komende tijd. Het aantal besmettingen met Corona liep namelijk deze zomer weer dusdanig op dat we ons afvroegen of er wel gestart kon worden. De KNVB hakte uiteindelijke de knoop door, en de balt rolt. Ook in Heusden. Een fijne gedachte, en vooral fijn voor al onze voetballers en supporters.
Ook fijn voor onze nieuwe hoofdtrainer, Harold van Doorn, die al lang stond te trappelen om aan de slag te gaan met de jongens. Vanaf deze plek wil ik hem en onze jongens in het eerste veel succes wensen het komende seizoen.
Uiteraard natuurlijk ook de succeswensen voor alle andere teams en voetballers. Fijn om iedereen weer met een bal aan de slag te zien gaan nu de teams zijn gevormd. Bijzonder woord van welkom ook aan onze nieuwe leden: dank dat jullie, in dit hoogstwaarschijnlijk vreemde seizoen, hebben gekozen om te komen voetballen bij de mooiste voetbalclub van Nederland!
Want dat het een vreemd seizoen zou gaan worden werd me al snel in augustus duidelijk toen ik op een donderdagavond plotseling met stoelen moest gaan sjouwen. Na het toepassen van de RIVM-maatregelen in de kantine konden er namelijk veel stoelen worden verwijderd. Het feit dat we bezoekers van ons sportpark niet massaal in de kantine kwijt kunnen druist in tegen elk gevoel dat in ons zit: als ONDO zijn we juist blij als de kantine vol is en er volop gezellig wordt gedronken met elkaar. Op donderdagavond na de training, maar natuurlijk ook in de weekenden na mooie wedstrijden. Ook het bestickeren van de vloer, en het ophangen van de aanwijzing- en verwijzingsborden hier en daar voelde vreemd aan. Toch was er geen enkele twijfel: we moeten dit doen.
Dat deze maatregelen nodig zijn blijkt nog steeds iedere dag als we de krant lezen of de beelden op het Journaal zien. Dat we de nog altijd overbelaste zorg moeten beschermen, en onszelf ook natuurlijk, is leidend bij al hetgeen wat we de komende periode doen. Een tweede golf, als die niet al is uitgebroken, moeten we voorkomen: koste wat kost. Ook in Heusden. Ook bij ONDO.
Dat vraagt ook om uw medewerking. Het zal soms wat onwennig voelen, en we denken al gauw dat het in Heusden niet zoveel kwaad zal kunnen als we toch iets dichterbij elkaar gaan staan. Laten we samen niet in die valkuil lopen, maar laten we als echte ONDO’ers ook voor elkaar blijven opkomen door te zeggen: we komen hier doorheen, en we houden ons aan de regels. Ik doe een beroep op u.
Als u ergens vragen over heeft, of suggesties, aarzel niet en laat het weten aan mij of de andere bestuursleden.
Blijf gezond.
Daniël van Schijndel Voorzitter