Terugblik bijeenkomst clubs Asten-Someren (13-03-2023)

Op woensdag 13 maart 2024 was er weer een regionale bijeenkomst voor de voetbalclubs in Asten-Someren. Deze vond dit keer plaats bij SV ONDO. Dit overleg vind ieder jaar twee keer plaats, en op dergelijke avonden staan de clubs (SVSH, SV Lierop, SSE, SV Someren, NWC, Olympia Boys en ONDO) stil bij onderwerpen die alle voetbalclubs kunnen raken. De opkomst was dit keer mager, maar dat had ongetwijfeld te maken met de CL-wedstrijd van PSV. Namens het bestuur van ONDO was voorzitter Daniël van Schijndel aanwezig. Ook de KNVB was met een vertegenwoordiging aanwezig.

Riny van Deursen
Daarnaast was ook KNVB-regioambassadeur en ONDO-lid Riny van Deursen na langere tijd weer aanwezig. Riny is eind vorig jaar uitgevallen nadat een ernstige ziekte bij hem werd geconstateerd. De behandeling daarvan slaat gelukkig aan en het gaat nu steeds beter met hem, zo gaf hij aan. Namens het cluster overhandigde Daniël van Schijndel een bloemetje aan Riny als dank voor zijn inzet voor de clubs. Dit bericht is met instemming van Riny geplaatst.

Rondje langs de velden
Over het algemeen staan de clubs in Asten en Someren er goed voor. Dat is het beeld wat overbleef nadat de clubs hier een korte toelichting over gaven. Ledenaantallen blijven redelijk stabiel, en bij sommige clubs is er na jaren weer sprake van (lichte) groei. Uiteraard zijn er ook clubs die lastige jaren voor zich zien. Zorgpunten van deze clubs zijn met name dalende vrijwilligersaantallen, en het feit dat sommige teams steeds minder goed ingevuld kunnen worden met spelers of het ontbreekt ze aan voldoende trainers of begeleiders. Veel clubs zijn bezig met verduurzaming van de accommodatie.

Gezamenlijke cursus voor trainers
Na aanleiding van de succesvol verlopen cursus voor scheidsrechters (vorig seizoen, en dit seizoen vind er weer een cursus plaats) die gezamenlijk is ingekocht met alle verenigingen is het idee ontstaan om ook te kijken of deze formule toegepast kan worden op een gezamenlijke cursus/opleiding voor trainers. De KNVB biedt verschillende cursussen en opleidingen voor (jeugd)trainers, en zo geven ze aan, juist de interactie tussen trainers van clubs onderling biedt meerwaarde tijdens de cursusavonden. In het najaar moet duidelijk worden of een dergelijke cursus georganiseerd kan worden. Bij belangstelling voor een cursus of opleiding mag altijd contact worden gezocht met het bestuur, of met de TC jeugd (via Gerard Lomans).

Terugkijkend was het een goed overleg, en bovendien is het ook goed om zo nu en dan te horen wat er leeft en speelt bij de andere clubs in Asten-Someren.

Mocht je een keer een gezamenlijke vergadering willen bijwonen van de clubs, meld je gerust aan door een mail te sturen naar secretaris@ondo.nl.