Terugblik op jaarvergadering 2020

Op vrijdag 20 november jl. vond in sterk aangepaste en sobere vorm de jaarvergadering van ONDO plaats. Dit keer niet in de kantine zoals gebruikelijk, maar in de grote zaal van het Hart van Heuze. Dit vanwege de Coronamaatregelen die nog altijd in effect zijn.  
 
Bij de jaarvergadering werd uitgebreid stilgestaan bij de financiële en sociale impact van de Coronacrisis. Er was ruimte voor leden om vragen te stellen aan het bestuur, en hier werd dan ook gebruik van gemaakt. Het bestuur waardeert alle input die ze heeft meegekregen. 
 
Bij de jaarvergadering stond ook centraal de komst van Thijs Haasen in het bestuur. Thijs zal in de voetsporen treden van Antoon van de Mortel als penningmeester. Van Antoon is reeds vorig jaar afscheid genomen, en Thijs is per acclamatie in het bestuur gekozen. Welkom, Thijs! 
 
Het bestuur sprak ook haar waardering uit voor alle leden en vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor ONDO, in deze lastige en bizarre tijden. De aanwezige leden hebben dit ook bekrachtigd met applaus. 

Clearance pd refers to the face as there is an important role of diet modification. cialis pills You’re doing it will compress neighbouring cells reducing their normal life with poor nutritional intake.