Update inzake coronamaatregelen (23-5-2020)

Sinds begin mei mogen jongeren weer voetballen. Ook bij onze voetbalclub zijn we zodra het sein op groen ging daarmee meteen aan de slag gegaan. Het geeft een goed gevoel om de bal weer te zien rollen. Wat de coronamaatregelen betreft is het duidelijk dat we nog een lange weg te gaan hebben. Maar met dank aan veel betrokkenen hebben we bij ONDO snel de knop kunnen omschakelen, en maatregelen genomen in lijn met de protocollen vanuit KNVB en RIVM. Wat de corona betreft wordt het steeds duidelijker dat we er nog lang niet zijn, en dus zullen we als voetbalclub de komende periode een aantal voorzorgsmaatregelen zeker in stand houden.
Vanuit de TC Jeugd is teruggekoppeld dat bij ONDO de regels goed worden nageleefd. Iedereen houdt zich aan de gemaakte afspraken, en houd afstand. Vanuit het bestuur een speciaal woord van dank richting de TC jeugd, voetballers, ouders en alle trainers voor hun inzet hiervoor.
Graag wijzen we als bestuur nog op de paar punten vanuit het protocol zoals we dat bij ONDO hanteren;
• Als kinderen of gezinsleden ziek of verkouden zijn mogen ze niet trainen!
• Kinderen komen zo mogelijk alleen naar het sportpark. Fietsen in de stalling.
• Kinderen zijn niet eerder dan 10 minuten voor aanvang aanwezig en binnen 10 minuten na afloop weer weg.
• Als kinderen per fiets of auto worden gebracht en gehaald geldt de aanrijroute Heikamperweg, Slobeendweg en de Vinkenstraat. Houdt ook rekening met de breng- en haaltijd.
• Zorg bij het brengen of halen van de kinderen voor de noodzakelijke 1,5 meter onderlinge afstand! Liefst niet parkeren! Alleen brengen en halen!
• Ouders hebben geen toegang tot het sportpark.
• Kinderen komen in sporttenue naar sportpark. Omkleden en douchen gebeurt thuis. Kleedlokalen en kantine zijn (en blijven voorlopig) gesloten.
• Alle trainingen vinden plaats op het kunstgrasveld.
Allen dank voor de inzet en betrokkenheid!
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met een van onze leden van de TC.
De algehele coördinatie is in handen van Gerard Lomans 06 22484296
Elke trainingsavond is er iemand van de TC jeugd aanwezig om toezicht te houden.
Namens het bestuur,
Daniël van Schijndel