Voorzittersblog: afsluiting

De bal rolt weer bij ONDO. Deels, want met het in acht nemen van alle regels kunnen we toch concluderen dat het niet voelt zoals ‘normaal’. Ach. We maken er het beste van, en het feit dat we zoveel kinderen toch weer met plezier kunnen laten sporten betekent veel voor onze club. In de afgelopen weken hebben we kunnen zien hoe de anderhalve meter samenleving vorm begint te krijgen, ook bij onze voetbalclub. We hebben nog een lange weg te gaan, maar de afgelopen weken hebben mij gesterkt in het vertrouwen dat we het als ONDO aankunnen.
De crisis waar we in zitten versterkt ook het saamhorigheidsgevoel bij onze club. Zo helpen we sponsors extra in de aandacht te zetten en halen we banden aan met andere voetbalclubs. Maar ook andere sporters in Heusden weten de weg naar onze club te vinden. Zo is de gymclub die normaliter gesproken in het Hart van Heuze traint nu wekelijks op ons hoofdveld te vinden. Lekker in de buitenlucht kunnen zij dan toch sporten en bewegen. Als ONDO hebben we dat er graag voor over, bovendien hebben we de ruimte dus waarom niet.
Nu de bal richting het afscheid van het seizoen rolt, kijken we voorzichtig naar het komende seizoen.
Tot nu toe levert dat veel vraagtekens op, want we hebben nog geen enkel idee hoe dat seizoen er uit gaat komen te zien. Welke maatregelen blijven in stand? Gaan de competitievormen er anders uit zien? We houden de situatie nauwlettend in de gaten, maar het is en blijft afwachten wat ze in Zeist gaan verzinnen. Hopelijk krijgen we snel meer duidelijkheid daarover, maar ook nu geldt natuurlijk dat gezondheid voorop blijft staan.
We ontvangen zo nu en dan vragen over de financiën, en hoe de Coronacrisis onze club in financiële zin raakt. Dat deze crisis impact heeft op onze financiën is duidelijk, maar dankzij het solide financiële beleid van de afgelopen jaren kunnen we dit in 1e instantie opvangen. Op de jaarvergadering later dit jaar zullen we daar meer inzicht over geven. Bovendien kunnen we over niet al te lange termijn eindelijk naar buiten brengen wie onze nieuwe (hoofd)sponsoren gaan zijn. Een moment waar ik al langere tijd naar uit kijk, want positief nieuws dat kunnen we in deze tijden wel gebruiken.
Kortom, bij ONDO zitten we in deze tijden beslist niet stil. De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang, en vanaf deze plek wil ik iedereen bedanken voor zijn/haar inzet. Het is niet de afsluiting van het seizoen waar we op gehoopt hadden, maar des te meer reden om er volgend jaar (hopelijk weer) een waar voetbalfeest van te kunnen maken.
Blijf gezond!
Namens het bestuur, Daniël van Schijndel Voorzitter