Update renovatie sportpark & padelbanen (november 2023)

Op de jaarvergadering van 2022 heeft het bestuur toegelicht dat tennisvereniging De Meijvink met het initiatief is gekomen om padelbanen te gaan realiseren op hun terrein. In overleg met ONDO, ODC en de gemeente is vervolgens een ruimtelijk plan ontwikkeld waarbij twee padelbanen gerealiseerd kunnen worden, er een nieuw toekomstbestendig korfbalveld kan komen voor ODC en waarbij we als ONDO een nieuw trainings- en wedstrijdveld (voor de jeugd) krijgen. Dit veld zal dan wel kleiner zijn dan een regulier standaard voetbalveld (qua afmetingen), maar nog altijd geschikt om in de toekomst te kunnen gebruiken voor (jeugd)teams.

Stand van zaken
Op dinsdag 7 november heeft de gemeenteraad financiële middelen beschikbaar gesteld voor deze renovatie van het sportpark. De padelbanen worden door de tennisvereniging zelf gefinancierd. Met het beschikbaar stellen van geld is een belangrijke stap gezet en kan nu worden nagedacht over een concrete planning om de banen en (nieuwe) velden aan te leggen.

Planning en aanleg
Een planning kan nu nog niet worden gegeven, maar het moge duidelijk zijn dat ergens in 2024 de schop in de grond zal gaan op ons sportpark. Het bestuur van ONDO zal tijdig schakelen met terreinbeheerders en het wedstrijdsecretariaat wanneer een (concept) planning gegeven kan worden. Gesprekken met de gemeente en de sportverenigingen moeten hier nog meer over plaatsvinden.

Geluidsoverlast
Zowel de gemeenteraad als de wethouder hebben gevraagd aan tennisvereniging De Meijvink om nogmaals met omwonenden in gesprek te gaan, gelet op de vrees voor mogelijke geluidsoverlast door de padelbanen. Verschillende omwonenden hebben deze zorgen herhaaldelijk geuit. Het eerste plan van de tennisvereniging ging uit van de realisatie van 4 padelbanen, dit zijn er nu 2 geworden. Ook het geluidsonderzoek (opgesteld en getoetst door onafhankelijke partijen) wijst uit dat bij 2 padelbanen er niet of weinig sprake van geluidsoverlast zal zijn. Uiteraard heeft het bestuur van ONDO ook begrip voor de zorgen die leven bij omwonenden, en spreekt de wens uit dat er nog goed overleg zal plaatsvinden met de buurt.

Vragen? Laat het weten aan het bestuur, door een mail te sturen naar secretaris@ondo.nl.