Terugblik bijeenkomst clubs Asten-Someren (14-11-2023)

Op dinsdag 13 november 2023 was er weer een regionale bijeenkomst voor de voetbalclubs in Asten-Someren. Deze vond dit keer plaats bij SV Lierop. Dit overleg vind ieder jaar twee keer plaats, en op dergelijke avonden staan de clubs (SVSH, SV Lierop, SSE, SV Someren, NWC, Olympia Boys en ONDO) stil bij onderwerpen die alle voetbalclubs kunnen raken. Namens het bestuur van ONDO was voorzitter Daniël van Schijndel aanwezig. Ook de KNVB was met een vertegenwoordiging aanwezig.

Op de agenda stonden o.a. de toenemende energiekosten waar alle clubs mee geconfronteerd worden en ook het tekort aan clubscheidsrechters wat inmiddels een probleem is bij alle verenigingen.

Rondje langs de velden
Over het algemeen staan de clubs in Asten en Someren er goed voor. Dat is het beeld wat overbleef nadat de clubs hier een korte toelichting over gaven. Ledenaantallen blijven redelijk stabiel, en bij sommige clubs is er na jaren weer sprake van (lichte) groei. Uiteraard zijn er ook clubs die lastige jaren voor zich zien. Zorgpunten van deze clubs zijn met name dalende vrijwilligeraantallen, en het feit dat sommige teams steeds minder goed ingevuld kunnen worden met spelers of het ontbreekt ze aan voldoende trainers of begeleiders.

Scheidsrechters
Voor het tekort aan de clubscheidsrechters zijn door de verenigingen gezamenlijk al diverse acties ondernomen. Zo is er aandacht voor dit probleem gevraagd in de media, en was er een leuke themabijeenkomst in de kantine bij SV Someren met Ed Janssen (voormalig Eredivisie scheidsrechter) waar alle belangstellenden (ook van andere clubs) bij aanwezig mochten zijn. Een andere grotere actie is de scheidsrechterscursus die met de clubs gezamenlijk is georganiseerd. Deze cursus heeft vorig seizoen plaatsgevonden. Namens ONDO hebben twee deelnemers deze cursus succesvol afgerond.

Energie
Voor wat betreft de stijging van de energiekosten is het duidelijk dat alle clubs zich zorgen maken. Ook op de recente jaarvergadering van ONDO is er door het bestuur bij dit onderwerp stilgestaan. Er is geen concrete afspraak gemaakt over mogelijke gezamenlijke energie-inkoop, ook omdat de gemeenten Asten en Someren hier nog niet gezamenlijk in optreden. De verenigingen in Asten zijn geprivatiseerd (verantwoordelijk voor hun eigen gebouwen en accommodatie) en in Someren niet. DIt betekent dat de gemeente Someren dus automatisch een grotere rol heeft bij facilitaire en financiële zaken voor de clubs binnen hun gemeente.

Terugkijkend was het een goed overleg, en bovendien is het ook goed om zo nu en dan te horen wat er leeft en speelt bij de andere clubs in Asten-Someren.

Mocht je een keer een gezamenlijke vergadering willen bijwonen van de clubs, meld je gerust aan door een mail te sturen naar secretaris@ondo.nl.