Verslag Algemene Jaarvergadering 2017

Vrijdag 3 november vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Het was goed om te zien dat het aantal aanwezigen was gestegen ten opzichte van vorig jaar. De vergadering werd geopend met het jaarverslag door secretaris Wiljan Beelen:
 
“Binnen ONDO werken wij met diverse commissies die bijna dagelijks bezig zijn om alle zaken in goede banen te leiden. In overleg met het bestuur wordt geprobeerd om een zo goed mogelijke basis te vormen voor onze leden en allen die ONDO een warm hart toedragen, om zich thuis te voelen bij een vereniging waar gestreefd wordt naar een voor iedereen hetzelfde doel: De voetbalsport als leuke hobby en een gezellig samen zijn met je teamgenoten en supporters.
Zoals voor vele verenigingen is het vinden van voldoende vrijwilligers een steeds lastigere klus; dit geldt helaas ook voor ONDO. Deze vrijwilligers hoeven niet perse op voetbalgebied te helpen, we hebben ook taken die niet voetbal gerelateerd zijn.  We hebben altijd wel een functie voor ieder persoon en we kunnen altijd mensen gebruiken die ons willen ondersteunen. Dus denk je ik wil wel helpen of ik ken iemand die ONDO kan helpen, schroom dan niet en meldt je bij het bestuur of commissie’s.
Geachte aanwezigen, het zal u ongetwijfeld  duidelijk zijn dat er een boel werk verzet moet worden om een vereniging zoals sv ONDO goed te laten functioneren en het alle leden zo goed mogelijk naar de zin te maken. Met respect voor elkaar en wederzijds begrip moet dat echter lukken.
Daarom wil ik namens het bestuur graag van de gelegenheid gebruik maken, om vanaf deze plaats alle vrijwilligers hartelijk te bedanken voor hun inzet en hulp. De belangeloze medewerking van al deze mensen, hebben er mede toe bijgedragen, dat wij kunnen terugzien op een geslaagd verenigingsjaar. Laat de beleving, sfeer en de onderlinge samenwerking ook in het voor ons liggende verenigingsjaar doorgaan, dan kunnen wij met een gerust gevoel uitkijken naar weer een nieuw en goed seizoen.”
 

Tijdens de vergadering werd er een oproep gedaan aan alle aanwezigen. Deze oproep willen hier graag nog even herhalen: Ben of ken jij iemand die zich in wil zetten als vrijwilliger voor SV ONDO, dan ben je van harte welkom. Dit kan in verschillende vormen zijn: van commissielid tot scheidsrechter, van trainer tot barmedewerker of het organiseren van een spelletjesmiddag. Iedere vorm van vrijwilligerswerk is meer dan welkom.
Er werd gedurende deze avond ook afscheid genomen van verschillende vrijwilligers: Peter Pijpers, Henk Berkers en Inge van der Heijden. Zij blijven aan in een andere functie aan ONDO verbonden. Daarnaast stond een gedeelte van de avond toch vooral in het teken van Peter Aarts. Hij nam afscheid als bestuurslid van ONDO, maar kreeg daarentegen ook een prachtige onderscheiding van de KNVB. Peter kreeg namelijk de KNVB Zilveren Speld met oorkonde uitgereikt voor zijn verdienste als vrijwilliger bij ONDO.
 
Bij deze willen we iedereen bedanken voor zijn of haar aanwezigheid tijdens deze vergadering en bedanken we alle vrijwilligers voor hun inzet bij ONDO.