Voorzittersblog: toekomstbestendig

Mensen die mij kennen, of ooit een bestuursvergadering met mij hebben meegemaakt, weten dat een van mijn stopwoorden ‘toekomstbestendig’ is. Een heerlijk bijna bestuurskundige term die ik me eigen heb gemaakt de afgelopen jaren. Het woord zelf zegt natuurlijk niet zoveel. Het woord krijgt echter wel degelijk betekenis wanneer je het vertaald naar een voetbalclub bijvoorbeeld. Een vereniging die niet met één oog (het liefst twéé) naar de toekomst kijkt is namelijk al bij voorbaat verloren.

Bij ONDO willen we streven naar keuzes maken die leiden tot meer toekomstbestendigheid. Dat doen we op financieel vlak (een gezond huishoudboekje: geen gebras met de clubkas) maar ook op andere terreinen. Zo investeren we in duurzaamheidsmaatregelen (LED-verlichting) en hanteren we ook in sportieve zin een visie op het jeugdbeleid die er toe moet leiden dat we ook de komende jaren een groot aantal gezonde elftallen hebben. Hiervoor kennen we een actieve jeugdcommissie die belangrijk werk doen. Een club, kortom, kan alleen maar draaien wanneer men naar de toekomst kijkt.

Dit jaar bestaat onze voetbalvereniging maar liefst 60 jaar. Een bijzondere mijlpaal die ons uitnodigt om nog wat meer keuzes te maken die moeten leiden tot toekomstbestendigheid. We willen dat ONDO ook de volgende 60 jaar een gezonde club blijft met potentie. Dat is ook de aanleiding voor het bestuur geweest om te besluiten dat we dit jaar een nieuw beleidsplan willen opstellen. Waar moet ONDO over een aantal jaren staan en wat is daarvoor nodig? Dat is, op hoofdlijnen, de inhoud van een beleidsplan voor een vereniging. Andere voetbalverenigingen in onze regio werken ook met een beleidsplan en ONDO heeft dat in het verleden ook al eerder ooit gedaan.

Een beleidsplan is echter niet het antwoord op al onze vraagstukken, maar het zal ons wel helpen om wat vaker de essentie vast te pakken en minder naar de waan van de dag te kijken. En geen zorgen: we willen niet een beleidsplan dat hoogdravend gaat zijn of zoveel ambities heeft dat het plan bij voorbaat al kansloos is. Nee, we gaan voor realisme en een daaraan gekoppeld ambitieniveau.

Voor dit beleidsplan doen we ook graag een beroep op u: wat zijn ideeën die u heeft die volgens u kunnen bijdragen aan een (daar is ie weer) toekomstbestendigere vereniging? Wat heeft ONDO volgens u nodig om ook het volgende jubileum te bereiken? Als bestuur hebben we daar bepaalde ideeën bij maar ook uw input is van harte welkom. Stuur een mail naar secretaris@ondo.nl of woon een bestuursvergadering bij: de koffie in de kantine staat altijd klaar!

Daniël van Schijndel voorzitter