Zomerstop bij ONDO: terrein niet toegankelijk

Met ingang van woensdag 19 juni begint de zomerstop bij ONDO. In de zomerstop is sportpark De Heikamp niet open.

Met enige regelmaat ontvangt het bestuur vragen vanuit ouders of inwoners van Heusden waarom het sportpark niet open gesteld kan worden voor jeugd die overdag wil voetballen. Het gebruik maken van onze voetbalvelden is helaas geen optie. Ook in de zomervakantie niet.

Het klopt dat onze terreinbeheerders soms kinderen op het sportpark zien voetballen zonder toezicht. Deze kinderen zijn dan zonder toestemming het sportpark opgekomen. De beheerders verzoeken dan vervolgens aan deze kinderen om het terrein te verlaten. Dat vragen zij ook liever niet natuurlijk want bij ONDO is iedereen welkom maar dit heeft o.a. te maken met ervaringen uit het verleden. Zo bleef er vaak afval achter op het veld, of is er sprake van schade die ontstaat aan het veld of de doelen na gebruik (zonder toezicht). Denk hierbij bijvoorbeeld aan kapotte netten. Bovendien is ONDO verzekeringstechnisch aansprakelijk voor wat er op het sportpark gebeurt.

We doen als vereniging veel een beroep op vrijwilligers, maar we kunnen niet ook deze of andere vrijwilligers vragen om wekelijks (of dagelijks) toezicht te komen houden op kinderen die eventueel gebruik willen maken van het terrein. In het verleden is ooit geopperd dat ouders dit dan zelf kunnen organiseren en faciliteren. Daar staat het bestuur niet onwelwillend tegenover, maar feit is ook dat het vraagtekens oplevert voor een praktische invulling. Ouders kunnen tenslotte na een bepaalde tijd afhaken en hebben wellicht ook soms helemaal geen tijd om toezicht te houden.

Binnen de kom van Heusden zijn meerdere openbare trapveldjes te vinden, bijv. een groter veld bij Den Wingerd. Ook naast het sportpark aan de Slobeendweg ligt een openbaar trapveldje. Hoewel het klopt dat het onderhoud (door de gemeente) hiervan niet optimaal is, is dit veld wel degelijk goed te gebruiken om te voetballen. ONDO heeft de gemeente verschillende keren in het verleden verzocht om dit veld op te knappen.

Het bestuur vraagt om begrip voor dit standpunt en wijst erop dat het sportpark in de zomerstop niet toegankelijk is.