Extra ledenvergadering!

Geacht ONDO-lid,
Bij deze nodigen wij u uit voor extra ledenvergadering.
Na het aftreden van onze voorzitter zijn we op zoek gegaan naar een bestuurslid om het aantal weer op 5 bestuursleden te krijgen (volgens statuten bepaald). We hebben een kandidaat voor de openstaande bestuursfunctie bereid gevonden om in ons bestuur plaats te nemen. Om de nieuwe kandidaat definitief te installeren hebben we de goedkeuring nodig van de ledenvergadering.
Deze extra ledenvergadering vindt plaats op:
Donderdag 28 maart 2019, aanvang 20:30 uur in de kantine.
AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen
3. Bestuursmutatie
· door het bestuur wordt Daniël van Schijndel voorgedragen.
Ter invulling van de vacature kunnen kandidaten zich tot voor aanvang van de extra ledenvergadering aanmelden bij de secretaris, schriftelijk ondersteund door 5 stemgerechtigde leden.
4. Rondvraag
5. Sluiting
Het Bestuur hoopt bij de extra ledenvergadering op een grote opkomst.
Namens het bestuur van s.v. ONDO
Wiljan Beelen
Secretaris