Extra maatregelen tegen Coronavirus

De KNVB heeft, op advies en aandringen van de landelijke overheid, RIVM en NOC-NSF, besloten alle (amateur)voetbalwedstrijden in Nederland tot 31 maart af te gelasten. Dat betekent de komende drie weekeinden geen voetbal. Daarnaast geven zij het advies om ook trainingen en andere activiteiten op sportparken en bij verenigingen geen doorgang te laten vinden. Als bestuur hebben wij ervoor gekozen om dat advies te zullen volgen, en dat betekent dat er tot maandag 6 april geen activiteiten, voetbal of anderszins, plaats zullen vinden op ons sportpark. De kantine zal ook tot 31 maart gesloten zijn.
Dit besluit is in goed overleg genomen met o.a. onze jeugdcoördinator Gerard Lomans en in overleg met andere voetbalverenigingen in omliggende gemeenten (Asten, Someren, Deurne). Ook zij zijn voornemens, of hebben dat al in gang gezet, om de landelijke adviezen op te volgen en alle activiteiten te staken.
Vooropgesteld, als bestuur vinden we dit een vervelende, maar zeer noodzakelijke maatregel. Het is een maatregel die onze club op tal van fronten raakt, organisatorisch en financieel, maar uiteraard erkennen ook wij dat er niets gaat boven de gezondheid van onze leden en supporters. Als het virus met dit soort maatregelen ingedamd kan worden, dan is dit de meest logische beslissing. Wij hopen dan ook ten zeerste op uw begrip. Wilt u meer weten over het Corona-virus? Kijk dan gerust eens op deze link. Wilt u meer weten over de adviezen vanuit de KNVB en sportkoepel NOC-NSF? Klik dan hier.
Heeft u een vraag over dit besluit, neem dan contact op met jeugdcoördinator Gerard Lomans (g.lomans@chello.nl / 06 22 48 42 96) of met het bestuur via onze secretaris Wiljan Beelen (secretaris@ondo.nl / 06 14 91 78 22), of met ondergetekende (voorzitter@ondo.nl).
We hopen u in april weer te mogen begroeten op ons sportpark,
Namens het bestuur,
Daniël van Schijndel Voorzitter S.V. ONDO