Jaarvergadering SV ONDO

Geacht ONDO-lid, 
Bij deze nodigen wij u uit voor de ALGEMENE JAARVERGADERING 
Op vrijdag 3 november 2017, aanvang 20:00 uur in de kantine. 
AGENDA 

 1. Opening door voorzitter 
 2. Mededelingen 
 3. Notulen van de vorige jaarvergadering, gehouden d.d. 21 oktober 2016 
  Klik hier voor de notulen van vorig jaar. 
 4. Jaarverslag seizoen 2016/2017 voorgelezen door de secretaris 
 5. Financiële zaken: 
  • Presentatie jaarverslag seizoen 2016/2017 door de penningmeester 
  • Verslag van de kascontrole-commissie 
  • Verkiezing nieuwe kascontrole-commissielid, kandidaten kunnen zich tot voor aanvang van de Jaarvergadering aanmelden 
  bij de secretaris. Aftredend is: Henk Berkers 
 6. Technische zaken 
  • Jaarverslag senioren 
  • Jaarverslag veteranen 
  • Jaarverslag junioren 
 7. Sponsoring & PR 
 8. Accommodatie en gebouwen 
 9. Bestuursmutatie Volgens rooster is aftredend en herkiesbaar: Carlo van Bussel en Wiljan Beelen 
  Tussentijds aftredend Inge van der Heijden, door het bestuur wordt Tom Klein Zieverink voorgedragen. 
  Ter invulling van de vacature kunnen kandidaten zich tot voor aanvang van de Jaarvergadering aanmelden bij de secretaris, 
  schriftelijk ondersteund door 5 stemgerechtigde leden. 
 10. Rondvraag 
 11. Sluiting 

Het Bestuur hoopt bij de jaarvergadering op een grote opkomst en nodigt daarom alle leden uit tijd te reserveren om daarbij 
aanwezig te zijn.