Mededeling inzake Corona

Beste leden van ONDO,
Deze week heeft het kabinet strengere maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het coronavirus. Deze maatregelen hebben helaas ook consequenties voor de dagelijkse gang van zaken bij onze club.
Concreet betekent dit dat vanaf deze week (30 september), tot en met ten minste 20 oktober, de volgende extra maatregelen gelden:

  • Het sportpark is niet meer toegankelijk voor ouders en toeschouwers. Dat betekent dat kinderen die naar de training of wedstrijd worden gebracht, bij de poort moeten worden afgezet en opgehaald;
  • De kantine van ONDO is gesloten. Vergaderingen van commissies kunnen in overleg met bestuur, met in achtneming van de corona-richtlijnen, wel doorgaan;
  • Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar geldt dat de benodigde chauffeurs onder de teambegeleiding vallen. Zij zijn dus welkom op de andere sportparken en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. We vragen begeleiders van teams kennis te nemen van de Corona-regels die gelden op de sportparken van de clubs.

Als bestuur beraden we ons nog op de vorm van de jaarvergadering die gepland staat voor medio november.
Wij vragen iedereen begrip te hebben voor deze extra maatregelen en deze te respecteren. Alleen door dat te doen kunnen we op dit moment blijven voetballen en hopen we dat we niet terug hoeven naar de situatie dat ons gehele sportpark op slot moet.
Bedankt voor jullie medewerking.
Namens het bestuur,
Daniël van Schijndel