Stem op ONDO! Zodat onze leiders geen kou lijden!

De Rabobank Clubkas Campagne is weer terug in een nieuw jasje en heet vanaf nu Rabobank ClubSupport en vindt telkens plaats in de maand oktober. In de periode van maandag 5 oktober 2020 t/m zondag 25 oktober 2020 kunnen leden van Rabobank Peelland Zuid hun stem geven aan hun favoriete club.
Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport

In totaal stelt Rabobank Peelland Zuid € 10,00 per lid beschikbaar voor deze campagne. De stemwaarde wordt achteraf bepaald door het totale bedrag te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Leden van de Rabobank mogen 5 stemmen uitbrengen waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging.
De Rabobank Clubkas Campagne is voor Heusdense verenigingen in het algemeen en voor onze club SV ONDO in het bijzonder altijd een groot succes geweest en graag zouden we dat dit jaar wederom willen herhalen. Alle leden van de Rabobank zullen een schrijven ontvangen van de Rabobank en kunnen 5 stemmen verdelen.  Het zou mooi zijn als we vanuit onze eigen leden zoveel mogelijk stemmen zouden krijgen maar attendeer ook je familie, vrienden, kennissen en buren die geen lid zijn van SV ONDO maar wel van de Rabobank en onze club een warm hart toedragen op deze actie. Zodra de uitslag bekend is wordt deze uiteraard op onze website gepubliceerd.
Dit jaar zal de bijdrage besteed worden aan nieuwe coachjassen voor leiders en trainers. De huidige jassen zijn al meer dan 10 jaar oud en daarom ook toe aan vervanging. Met een nieuwe moderne en frisse jas kunnen onze leiders en trainers ONDO weer goed op de kaart zetten.
Wij roepen iedereen die lid is van de Rabobank op om zoveel mogelijk stemmen uit te brengen op SV ONDO. Uw bijdrage via de Rabo Clubkas Campagne wordt daarom ten zeerste op prijs gesteld. Het bestuur van SV ONDO dankt u bij voorbaat voor uw stem.
Antoon van de Mortel
Penningmeester SV ONDO