Mededeling kunstgras

Zeer geacht lid van SV ONDO,
In de media is er momenteel veel aandacht voor het gebruik van rubberen korrels van autobanden (rubbergranulaat) op kunstgrasvelden en de mogelijke gezondheidsrisico’s die dit met zich meebrengt. Aangezien er op ons nieuwe kunstgrasveld gebruik gemaakt is van dit rubbergranulaat vinden wij het belangrijk u hierover te informeren.
Het bestuur van ONDO volgt het standpunt van zowel de KNVB als de Gemeente Asten. Beide baseren zich op het advies van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM heeft de mogelijke gezondheidsrisico’s de afgelopen jaren onderzocht en concludeert op basis van meerdere onderzoeken dat spelen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en dat er geen reden is te stoppen met spelen op deze velden. Dit standpunt is tot op vandaag ongewijzigd.
Uiteraard wordt nieuwe informatie die beschikbaar komt uit lopende onderzoeken steeds geëvalueerd. Indien deze uitkomsten leiden tot andere inzichten, dan zullen wij dit standpunt direct overnemen en actie ondernemen mocht dit wenselijk zijn.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze link met antwoorden op vragen naar aanleiding van de uitzending van Zembla afgelopen week.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
Bestuur SV ONDO